Directori

TUNG, Julian

Departament de Arquitectura
Secció

TUNG, Julian

CV

Perfil del professor

Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Universitat Internacional de Catalunya