Directori

MACHE, Olivier Bernard

Departament de Arquitectura
Secció

MACHE, Olivier Bernard

CV

Perfil del professor

Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Universitat Internacional de Catalunya