Directori

VILA ALARCÓN, Raquel

Departament de Ciències Bàsiques

VILA ALARCÓN, Raquel

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Màster en Psicooncología, Universitat de Barcelona
Llicenciada en Psicologia, Universitat de Barcelona
Homologació l'acreditació de Psicòloga General Sanitària
Postgrau en Atenció Integral a persones amb Malalties Avançades i als seus familiars, Universitat de Vic

Experiència professional

Desenvolupa la seva professió com Psicòloga i Psicooncòloga en diferents serveis: Equips PADES (Programa de Atención Domiciliaria Equipo de Soporte)