UIC Barcelona, #drivingchange

1. Universitat de futur. Aprenentatge sense distàncies

La implantació creixent de les noves tecnologies de la informació en el món educatiu ha obert una nova etapa per a les universitats sobre la qual fa anys que reflexionem i que la pandèmia de la COVID-19 ha precipitat.

La base del nostre model és l’aprenentatge presencial i aquesta continuarà sent la nostra aposta. Ara l’adaptem i millorem l’experiència global de l’aprenentatge, incorporant criteris d’innovació a la docència no presencial i assegurant el compliment dels objectius curriculars en tots els programes acadèmics.  És el model Blended Learning UIC Barcelona System, basat en un sistema mixt i rotatori perquè els estudiants puguin alternar classes presencials amb classes en línia, i que prioritza la presencialitat d’activitats pràctiques a clíniques, laboratoris, tallers d’arquitectura, sala de vistes, plató de televisió o estudi de ràdio. Es prioritzarà l'assistència presencial d'alumnes de primer curs per garantir-ne la incursió en la vida universitària. S’han habilitat nous sistemes informàtics a les aules que permetin la interacció entre els estudiants i s’ha dotat de formació específica el nostre professorat.

Sumem esforços per impulsar un model universitari adaptat al nou marc social i econòmic, garantint sempre la seguretat de la nostra comunitat universitària i reforçant la nostra contribució científica per transformar una societat en canvi constant.

“Avui més que mai sabem que no podem predir el futur, però si que podem adaptar-nos-hi i flexibilitzar el nostre model d’aprenentatge per garantir la millor docència en qualsevol circumstància, al mateix temps que reforcem el nostre potencial investigador en benefici de tota la societat”.

Xavier Gil Mur, Rector.

 

covid1

2. La seguretat com a principi

La salut de la nostra comunitat universitària és la nostra prioritat. Garantirem en tot moment el compliment dels protocols de seguretat d’acord amb les recomanacions de les institucions sanitàries. De cara al nou curs, s’ha establert un sistema rigorós d’higienització de les instal·lacions, s’han establert recorreguts d’accés als campus i aules per garantir les distàncies de seguretat i es preveuen, igualment, horaris de docència flexibles per evitar grans concentracions, així com torns de treballs pels nostres treballadors quan sigui necessari.

 

El nostre compromís amb la salut de tothom passa per minimitzar al màxim qualsevol risc mentre ens enfrontem a la pandèmia, però sempre mirant més enllà de les circumstàncies actuals”.

Josep M. Torné, Gerent.

 

covid2

3. Acompanyament permanent

Som conscients del gran repte que suposa per als nostres alumnes emprendre la vida universitària lluny de casa seva o del seu país d’origen, molt més en aquests temps incerts.

Garantim que els alumnes, vinguin d’on vinguin, se sentin acompanyats en tot moment pel nostre personal d’administració i serveis i pel professorat. Cada alumne té a la seva disposició un assessor personal amb qui té l'oportunitat de reunir-se tantes vegades com vulgui de manera presencial o virtual. Al marge de les classes lectives, posarem a la seva disposició recursos d’acollida i d’integració a la ciutat de Barcelona, mitjançant cursos d’idiomes i multitud d’activitats extraacadèmiques.

La Universitat posa a la disposició dels alumnes que ho requereixin acompanyament psicològic o psiquiàtric a través de Support - Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, oferint una primera visita gratuïta i preus assequibles per a totes les sessions.

 

"Vaig saber que era en el lloc correcte quan vaig arribar i la primera persona que em vaig trobar em va saludar pel nom. Estudiar Arquitectura aquí ha superat les meves expectatives, no només per l’organització del curs, sinó també pels professors"

Bruce de Amaral, Alumne del quart curs del Grau en Arquitectura.

 

covid3

4. La Universitat no deixa ningú enrere

La nostra responsabilitat social ens defineix. Destinem 5,3 milions d’euros de recursos propis a beques per als nostres estudiants. Reforcem el nostre sistema d’ajuts i oferim condicions de pagament personalitzades per a tots aquells alumnes que s’hagin vist afectats per la crisi del coronavirus.

"Soc la petita d’una família nombrosa i l’obtenció d’una beca m’ha permès complir el meu somni d’estudiar Infermeria i gaudir de la millor formació per al meu futur professional. M’apassionen totes les branques de la infermeria, però ja tinc clar que el meu futur es troba en l’àmbit de la pediatria"

Edurne Malmierca, Alumna de quart curs del Grau en Infermeria.

 

covid4

5. Recerca per combatre la pandèmia

Els nostres investigadors han entès el repte que ha suposat per al conjunt de la nostra societat la pandèmia de la COVID-19. UIC Barcelona ha concorregut a una vintena de convocatòries per a projectes de recerca relacionats directament amb la COVID-19 per intentar combatre-la i revertir-ne els efectes sobre la salut de les persones i sobre el marc socioeconòmic.

 

"Un dels aspectes més durs d’aquesta pandèmia ha estat la mort en solitud de moltes persones afectades. Volem fer un abordatge científic d’aquesta realitat, aplicant una metodologia qualitativa que ens permetrà aprofundir en aquesta vivència des de les perspectives més pròximes al pacient"

Cristina Monforte, Degana d’Infermeria.

 

covid5

6. Universitat sostenible

No hi ha dubte que la pandèmia de la COVID-19 és resultat, en gran manera, del model econòmic i productiu que ha posat al límit el medi ambient. A UIC Barcelona treballem diàriament per fomentar i aplicar alternatives ètiques als reptes de sostenibilitat de la societat actual. Ara, més que mai, continuarem avançant cap a un nou model de sostenibilitat integral dels nostres campus i reforcem la nostra tasca investigadora per fer front als reptes mediambientals i socials.

 

"UIC Barcelona dona suport a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. En aquest sentit, hem implementat el Pla Estratègic de Sostenibilitat 2016-2022 en les àrees d’organització, docència, recerca i gestió ambiental, per transformar els campus cap a la sostenibilitat i aportar el nostre gra de sorra pel canvi"

Sílvia Albareda, Directora de Cooperació i Desenvolupament Sostenible.

 

covid6

FAQS

Tens dubtes sobre com serà el curs que ve? Consulta les preguntes més freqüents aquí.

Quan està previst l'inici del curs?

Les classes s'iniciaran al setembre si l'evolució de la pandèmia es manté en la línia actual i sempre en virtut del que dictin sobre aquest tema les autoritats sanitàries i acadèmiques.

Quines mesures de seguretat ha dissenyat la Universitat davant de la COVID-19?

UIC Barcelona està treballant en un protocol de seguretat rigorós per als dos campus que permeti garantir la salut de tots els membres de la comunitat universitària (PAS, PDI i alumnes). Es garantirà sempre la separació recomanada per les autoritats sanitàries d’1,5 metres a les aules i en tots els espais comuns de la Universitat. De la mateixa manera, s'ha establert un sistema rigorós d'higienització de totes les nostres instal·lacions. Hi haurà horaris d'entrada i de sortida dels alumnes de les aules, amb la finalitat d'optimitzar els fluxos de persones en les instal·lacions de la Universitat.

De quina manera es garantiran les distàncies de seguretat a l'aula i en les classes pràctiques?

Quan la grandària de l'aula no permeti establir la distància mínima obligatòria d’1,5 metres, està previst un model de docència virtual síncrona, que implica que part de l'alumnat estarà situat a l'aula i una altra part a casa, atenent sempre el principi d'equitat perquè tots els estudiants puguin gaudir del mateix nombre d’hores de classes presencials. Es prioritzarà la presencialitat de les activitats docents eminentment pràctiques (laboratoris, tallers d'arquitectura, sala de vistes, plató de televisió, etc.), que es duran a terme en grups dividits per garantir les distàncies de seguretat.

En el cas que no es pugui iniciar el curs de manera presencial, com es durà a terme?

A UIC Barcelona hem estat treballant, durant els últims mesos, en un model d'aprenentatge adaptat al nou escenari basat en el sistema blending learning. El blended learning és un model d'aprenentatge mixt, presencial-no presencial, que consisteix en l'ús de les noves tecnologies de la informació per aportar valor afegit a la docència presencial i que ens permet garantir el compliment dels objectius curriculars de tots els programes acadèmics.

Tots els programes que ofereix UIC Barcelona garantiran que, en cas que es produeixi un rebrot i calgui afrontar una nova situació de confinament, els estudis puguin continuar amb les màximes garanties en format no presencial.

En el moment en el qual les autoritats sanitàries permetessin el retorn a les aules, es reprendrien les classes presencials sempre seguint les prescripcions sanitàries com els aforaments permesos, la distància social i el material de protecció.

Puc fraccionar el pagament dels meus estudis?

Som conscients de la situació provocada per la COVID-19, i en relació amb el curs 2020-2021, aquelles famílies que hagin tingut afectacions amb la COVID-19, podran sol·licitar condicions especials de pagament.

Què passa si no puc venir a Barcelona per començar els meus estudis a causa de les restriccions de la COVID-19?

El model blended learning garanteix el compliment dels objectius curriculars de tots els programes i, per tant, els estudiants que comencin el curs de manera no presencial tindran exactament les mateixes condicions que aquells que puguin beneficiar-se de la docència presencial. Els estudiants que no puguin venir a Barcelona estaran acompanyats en tot moment en el seu procés d'aprenentatge no presencial pels professors i coordinadors, per assegurar una bona adaptació al nou curs. Quan l'estudiant pugui viatjar fins a Barcelona, podrà integrar-se de manera presencial a l'aula.

Com es gestionaran les pràctiques d'empresa?

UIC Barcelona prioritzarà la presencialitat d'aquelles activitats que, per la seva naturalesa, tinguin caràcter pràctic i ho farà seguint sempre les recomanacions sanitàries relatives a distàncies de seguretat, mesures d'higiene i aforament. Es recomana contactar amb cadascuna de les facultats per conèixer els detalls específics de cada programa.

Pertanyo a un grup de risc i tinc por de contagiar-me si assisteixo presencialment a l'aula. Podria seguir les meves classes en format no presencial?

En el cas que pertanyis a un grup de risc podràs acollir-te a la modalitat de docència no presencial i fer els teus estudis des de casa amb les màximes garanties.

¿Què passa si, quan soc a l'aula, començo a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19?

A UIC Barcelona hem dissenyat un protocol sanitari, coordinat des de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, per fixar procediments en cas que alguna persona presenti símptomes o es confirmi algun cas positiu de COVID-19 a la Universitat.

En el cas que presentessis símptomes compatibles amb la COVID-19 estant a la Universitat, hauràs de posar-ho en coneixement de la teva facultat i contactar immediatament amb el teu metge.

Protocols de seguretat als nostres campus

Per garantir la salut de tota la nostra comunitat universitària hem posat en marxa un protocol de seguretat i higiene rigorós en totes les nostres instal·lacions que regirà el dia a dia a la Universitat.

Distàncies de seguretat i mascaretes

Es garantirà la distància de seguretat mínima entre persones d’1,5 metres. L´ús de la mascareta és obligatori tant en els desplaçaments dins dels edificis com en tots els espais comuns.

Arcs d'accés

A tots dos campus s'han instal·lat arcs de control de temperatura corporal. Si la temperatura és >37,2 °C es farà un segon control amb un termòmetre digital manual. Si es confirma la temperatura, no es podrà accedir als campus.

Circulació interior

En tots dos campus s'han habilitat recorreguts senyalitzats per garantir la distància de seguretat mínima d’1,5 metres entre persones. Es recomana l’ús de les escales en el sentit indicat. S'evitarà l’ús d'ascensors, l'aforament màxim dels quals serà d'una persona, excepte per a aquells usuaris que requereixin assistència.

Aules i espais de treball

S'han reforçat els protocols d'higiene, desinfecció i neteja en totes les nostres instal·lacions. Es ventilarà cada estança durant, almenys, 15 minuts a primera hora. Es netejaran i desinfectaran, almenys dues vegades al dia, el terra, les taules i mobiliari, telèfons, teclats, poms de les portes, interruptors i altres punts de contacte. Es verificarà que els dispensadors de gel hidroalcohòlic estiguin sempre plens. Tots els lavabos es desinfectaran dues vegades al dia i es garantirà que hi hagi sempre sabó de mans als dispensadors.