Digital Media Studios

El componen el plató, una sala de realització i diferents sales d’edició i postproducció.

Plató

El plató, d’una extensió de 125 m2 i d’una alçada de 4,5 m, destaca per la flexibilitat  per crear espais. La il·luminació i la distribució permeten la combinació de dos sets —un de 7 x 7 i l’altre, amb un chroma (incrustació) de 4 x 4—, encara que hi ha la possibilitat de crear un tercer set simultani. La taula triangular configurable resulta particularment original perquè és apta tant per produir noticiaris com per fer taules rodones.

Realització

Sala adjacent al plató des d’on es controlen totes les funcions tècniques. Destaca per l'amplada (55 m2), així com perquè està separada del plató per un gran vidre transparent, la qual cosa facilita la comunicació i la coordinació de la feina. S'hi apleguen l'equip d'usuaris que, coordinats pel realitzador del programa, controlen les diverses funcions que es concentren en aquest espai.

Edició

Hi ha cinc sales d’edició de vídeo no lineal, connectades en xarxa a un servidor, de tal manera que tant el material editat, com la gravació dels programes realitzats al plató poden ser distribuïts per la xarxa. Les sales permeten aplicar modificacions a les imatges (efectes especials, correccions de colors, grafismes, titulacions) per adaptar-les a les necessitats de cada cas. La unió entre la realització i les sales d’edició es realitza a través d’una xarxa Ethernet, per la qual es pot realitzar unworkflow (cicle de treball) pràcticament sense cinta.

Postproducció

Les sales de visionat i postproducció s’utilitzen una vegada finalitzat el procés de rodatge. Els usuaris disposen de diferents espais per poder visionar el material, minutar les cintes i preseleccionar els clips de vídeo que més tard es capturaran a les sales d’AVID. A més a més, a la sala de postproducció es revisa la producció final.