Informació i mesures de seguretat per a la COVID-19 a UIC Barcelona

Última actualització: març 2022

Consulta les últimes actualitzacions i informacions més rellevants sobre el coronavirus a UIC Barcelona. La informació d’aquest espai web es vàlida per a tota la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS), informació que està en constant revisió interna de la Universitat i s’actualitza segons les darreres normatives publicades per les autoritats sanitàries i governamentals de Catalunya i Espanya.

Normativa COVID-19 i mesures generals a la Universitat

Les mesures preventives que figuren a continuació s’emmarquen en el Reial Decret 286/2022 pel qual es deroga l’ús obligatori de la mascareta, excepte en alguns supòsits.

Les mesures aplicades són les següents:

 • Des de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de la nostra universitat s’aconsella portar a sobre sempre una mascareta per fer-ne un ús responsable en els casos següents:
  • Població vulnerable que tingui contacte prolongat amb persones a una distància de menys d’1,5 metres.
  • En espais interiors d’ús compartit (aules, laboratoris, tallers, sales de reunions, salons per a actes acadèmics, etc.), especialment quan no es pot garantir la distància de seguretat sanitària i l’estada en aquell espai sigui perllongada.
  • Persones amb COVID-19 amb símptomes lleus o asimptomàtiques.
  • En les tres clíniques universitàries.
 • S’han de respectar les distancies de seguretat d’1,5 m i evitar aglomeracions, tant dins de l’edifici com a l’exterior.
 • Es recomana la higiene de mans amb aigua i sabó i/o els gels hidroalcohòlics disponibles als punts d’entrada, passadissos d’aules, espais  compartits i sales específiques.
 • S’ha de seguir la senyalització corresponent que es troba al centre i les recomanacions de cartells i pantalles. Als menjadors i zones de descans s’han de respectar les consignes de l’ús segur i les mesures d’higiene necessàries.
 • A les sales compartides, biblioteques, laboratoris, tallers i sales d’estudi, l’aforament és del 100 %. Sempre que sigui possible es mantindran les distàncies de seguretat.
 • En cas de ser un cas confirmat de COVID-19 amb símptomes, es recomana quedar-se a casa i seguir les mesures higièniques fins que remetin els símptomes (el personal vulnerable farà aïllament segons recomanació mèdica) i s’ha de comunicar al més aviat possible als responsables de departament i servei (en el cas del PAS) o al gestor/a COVID de la facultat o escola (en cas dels alumnes i el PDI).