Gestió de residus

El desenvolupament industrial i econòmic de les últimes dècades ha generat una gran quantitat de residus, fonamentalment a causa de nous hàbits de consum en tots els sectors públics i privats, industrials i de serveis.

Tot això ha comportat més preocupació per la millora i la protecció del medi ambient i el desenvolupament de sistemes de gestió que incloguin el control i la gestió adequada d’aquests residus.

El consum indiscriminat i l’abocament incontrolat de residus porten al deteriorament del medi ambient. Per evitar aquest dany, des de UIC Barcelona es proposen els objectius estratègics següents:

  1. Maximitzar la prevenció
  2. Maximitzar la valoració
  3. Maximitzar el reciclatge
  4. Minimitzar l’eliminació (abocament)

S’ha elaborat un protocol, inclòs al Pla de Prevenció i Gestió Ambiental, per tractar de forma correcta i amb els circuits adequats la gestió dels residus dels dos campus.

La classificació dels residus es fa pel tipus de material i la seva procedència. Hi ha un programa de segregació dels residus banals que està en una fase diferent d’implantació segons el campus. Els especials es segreguen de forma correcta en els dos campus i disposem d’un gestor extern que s’ocupa de la retirada.

Si tens dubtes sobre com desfer-te d’algun residu o vols fer alguna consulta, pots posar-te en contacte amb la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals (UPRL) a través de la direcció de correu electrònic prevencio@uic.es o per telèfon, a l’extensió 5185.