Participació en Xarxes relacionades amb el Desenvolupament Sostenible

Participació en xarxes:

 1. CRUE-Sostenibilitat ​


  La Comissió Sectorial Crue-Sostenibilitat es constitueix com a Comissió Sectorial de Crue Universitats Espanyoles el 2009, gràcies a l’impuls de diverses universitats que tenien per objectiu recopilar l’experiència de les universitats en matèria de gestió ambiental, els avanços en l’ambientalització de la comunitat universitària i el treball en prevenció de riscos, alhora que es fomentava la cooperació en aquests àmbits per a l’intercanvi d’experiències i el foment de bones pràctiques.

  La comissió sectorial CRUE-Sostenibilitat té constituïts grups de treball i UIC Barcelona participa en els següents:

  • Avaluació de la Sostenibilitat Universitària
  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Sostenibilització Curricular
  • Igualtat de Gènere
 2. Barcelona + Sostenible
 3. Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible - REDS
 4. Sustainable Development Solutions Network - SDSN
 5. Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) per a la implementació de l'Agenda 2030