Secció

L’Aula d’Innovació Docent depèn del Servei d’Innovació i Qualitat Educativa (SIQE), integrat en el Vicerectorat de Planificació i Qualitat. L’equip que forma l’Aula està integrat per professors que pertanyen als àmbits de coneixement de UIC Barcelona. L’estructura del Aula és:

Direcció

  • Elena Santa María Fernández, responsable de la Unitat d’Innovació

Equip assessor

  • Pilar Fuster Linares, professora del departament d’Infermeria
  • Vicenç Sarrablo Moreno, professor de UIC Barcelona School of Architecture
  • María Arregui Gambús, professora de la Facultat d’Odontologia
  • Dolors Gil Domènech, professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
  • Isabel Villanueva Benito, professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació
  • Mariona Graell Martín, professora de la Facultat d’Educació
  • Jasmina Berbegal Mirabent, professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials