UIC Barcelona en xifres

Curs 2016 / 2017
Actualitzades a 23/10/2017*

Estudis

 • 13 graus
 • 59 postgraus i màsters
 • 13 màsters oficials
 • 9 programes doctorats
 • 215 formació contínua
 • 15 facultats, Escoles i Instituts

Estudiants

 • 7.892 estudiants:
  • 3.171 de grau
  • 585 de màster
  • 435 de postgrau
  • 236 de doctorat
  • 3.248de Formació Contínua
  • 78 Proves i exàmens
  • 139 Congressos

Personal

 • 592 professors docents i investigadors amb relació laboral
 • 338 personal d’administració i serveis

Alumni

17.132 membres

Activitat Internacional

 • 378 estudiants de grau i postgrau estrangers en programes d’intercanvi
 • 919 estudiants de grau i postgrau estrangers UIC Barcelona
 • 262 convenis de mobilitat

UIC Barcelona – Empreses

 • 2.986 convenis de pràctiques
 • 11 càtedres d’empresa
 • 3 aules

Recerca

 • Projectes de Recerca
  • 21 competitius
  • 55 no competitius
 • 17 grups de recerca

Instal·lacions i Serveis

 • 24.300 m2 coberts Campus Sant Cugat
 • 23.477,37 m2 coberts Campus Barcelona