Projecte solidari curricular

Des dels seus inicis, UIC Barcelona va establir que la formació dels alumnes tindria una clara vocació de servei a la societat. El Projecte Solidari Curricular va sorgir de la necessitat de viure aquest esperit de servei, potenciant els valors i les aptituds tranversals que es demanen a l’àmbit professional.

És un projecte que es desenvolupa per titulacions, vinculat a alguna assignatura, i es coordina junt amb el Servei d’Universitaris Solidaris. Els alumnes que vulguin participar-hi poden fer-ho col·laborant amb entitats solidàries i elaborar un diari reflexiu on han d’exposar les experiències i competències que han desenvolupat durant el projecte. A la vegada, des de l’entitat es fa un informe sobre la tasca realitzada de cada voluntari. Finalment el responsable de cada assignatura avalua l’alumne a partir de les dades rebudes.

L’objectiu d’aquest projecte és la consecució de competències personals com l’empatia, la consciència social, la capacitat resolutiva, la iniciativa, la responsabilitat, la capacitat de prendre decisions èticament correctes, etc. que es requereixen però no es treballen explícitament.

Des de l'any 2009 s'ha aplicat el Projecte Solidari Curricular en diferents facultats de UIC Barcelona.