Temàtica: Caring for the Future

Quin és el futur de la cura? Com volem cuidar en un futur? Com podem cuidar el present per cuidar el futur? Hi ha maneres de cuidar millor que d’altres? Què és un bon futur?

En aquesta edició de l’Student Academic Conference (SAC) la temàtica principal és la cura per un futur millor (caring for the future).

Com bé sabem, des de totes les disciplines del coneixement es poden fer aportacions valuoses que contribueixin a tenir cura de la societat i l’entorn. La paraula cura prové del llatí cura, curae i significa cuidar, ocupar-se, inquietud. De la mateixa arrel cura tenim paraules com curar, procurar, curiós. La cura sobrepassa totes les disciplines.

Per un bon futur és necessari repensar la cura de casa, de la ciència, de la política, del dret, de la salut, de l’entorn, de les arts, de la tecnologia, de cada un de nosaltres.

L’objectiu d’aquesta edició és, per tant, mitjançant l’estudi i el rigor científic examinar el paper de la cura per un bon futur en camps concrets, però també a través d’un diàleg transversal i interdisciplinari que pot ser molt estimulant i transformador.

Les aportacions poden ser sobre qualsevol de les àrees següents:

 1. Salut i benestar
  • Benestar després de la COVID-19
  • Pràctiques de salut pública en un futur imminent 
  • Promoció de la salut en el segle XXI
  • Reptes de futur a la salut mental
  • Telemedicina: nous camins de l’atenció sanitària
 1. Tecnologia
  • La IA com a futur imminent en la cura de les persones
  • L’esport i la relació que té amb les noves tecnologies
  • Big data i el futur de la cura
  • Anàlisi de dades aplicada a la cura de les persones
  • Tecnologia i nous sabers 
 2. Art i disseny
  • Claus del disseny per a la societat de mitjans del segle XXI
  • Criteris de resiliència al disseny urbà
  • Disseny sostenible i crisi energètica
  • Art com a teràpia
  • El futur de la innovació constant
 3. Humanitats i comunicació
  • Els mitjans de comunicació: ara i demà
  • Les arts i la cura: projecte de futur
  • Noves tècniques: la música com a element essencial de cura
  • Literatura i cura de l’ànima: esperança de futur
  • El futur de les notícies falses
 4. Ciències socials, jurídiques i polítiques
  • Relacions socials, familiars i cura: tendències de futur
  • Reptes legals per a la societat del demà
  • Polítiques socials: innovar per ajudar?  
  • El futur de la comunitat i la cura
  • El futur de la cultura democràtica i la cohesió social

Les comunicacions les podran presentar alumnes de totes les titulacions i no és necessari que cursin el mateix grau. Només cal que comparteixin l’interès en el tema proposat i vulguin treballar en una àrea de les que es proposen.