3rd Conference on Historical Studies (Suspended)

Event
Share this information
30/03/2009:00h

The event will be held 9.00 a.m.-2.00 p.m. at the Sala de Graus and will include these lectures:

"Memòria, història y convivència” (Memory, History and Coexistence). Dr Fernando Sánchez Marcos (UB)

"La memòria de l'Holocaust i les dictadures a Alemanya” (Memory of the Holocaust and the Dictatorship in Germany). Dr Marició Janué (UPF)

La memòria dels oblidats: la persecució de les “deformacions” culturals en l’Albània socialista (1973)” (The Memory of the Forgotten: the Persecution of the Cultural Deformations in Socialist Albania (1973)). Dr Xavier Baró and Queralt (UIC)

La centralitat de la Memòria Històrica en les experiències de Reconciliació al món” (The Centrality of the Historical Memory in the Global Experiences of Reconciliation). Dr Xavier Gari de Barbarà (UIC)

Els dietaris i diaris escolars republicans. Resultat d'una renovació pedagògica. (The Republican School Diets and Diaries. Results of a Pedagogical Renewal). Dr Salvador Domènech i Domènech, Society of the History of Education (IEC).

Saló de Graus Complet
Faculty of Humanities