Flickr image set

164 photos
L’objectiu d’aquest concurs consisteix a fomentar, reconèixer, premiar i difondre la creativitat en l’art fotogràfic de totes les persones aficionades a la fotografia. La participació és oberta a tots els membres dels col·lectius que formen part de la Comunitat Universitària. El concurs té una sola categoria, i la temàtica és lliure. No es publiquen ni p&XX\[\]\[X۝[]۝\\[]H8&Zۛ܋HH[[Z]]\ۘ[H[Z[X\HHXH[X]HH\\ۙ\˂\[\[\[p[HH ܘYY\\\X\[ [H\ܘYY\[ZXY\[\[Hۘ\