Subject teachers list

OLIVER CASANOVA, Xavier

Departament
Department of Physiotherapy

Teacher profile

Professor Col.laborador Llicenciat
Fisioteràpia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya