Subject teachers list

MARTÍN DELGADO, Leandra

Departament
Department of Nursing

Teacher profile

Professor Col.laborador
Departament d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya

Academic curriculum

  • Ciències de la Infermeria. Universitat Rovira i Virgili
  • Diplomatura d’Infermeria. , 1998
  • Postgrau d’Infermeria en Cirurgia General i especialitats. Universidad Ramón Llull, Blanquerna, 2000
  • Master en ciències de la Infemeria. Universitat Rovira i Virgili, 2013

Activities

Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados

Presentació de poster "Calidad de vida profesional: buscando el confort enfermero", 2018.

Comité científic

Vocal, 2018.

Jornada d’Infermeria de Cirurgia

Ponència "Humanització de les cures en el procés quirúrgic", 2018.

Comité científic

Vocal, 2018.

Encuentro internacional de investigación en cuidados

Ponència "El Confort enfermero", 2017.

Encuentro internacional de investigación en cuidados

Ponència "Calidad de vida profesional en enfermería", 2016.

Marató Científica 2015 per a professionals sobre Satisfacció d’Usuaris i Professionals

Ponència "Satisfacció laboral en infermeria: Percepció dels professionals, relació amb els factors estressants i la qualitat de vida professional. Un estudi mixte", 2015.

Encuentro internacional de investigación en cuidados

Ponència "Satisfacción laboral en Enfermería.", 2014.

Encuentro internacional de investigación en cuidados

Ponència "Percepción de la infermera sobre la utilitzación de la aplicación informàtica Estación Clínica", 2013.

Congreso nacional de Enfermeria

Presentació de poster ": Proyecto de investigación sobre los cuidadores principales de pacientes con Alzheimer", 2013.