Mobility Grants

Closed

Beques Fundació Rafael del Pino

La Fundació Rafael del Pino ofereix cada any un conjunt de beques per a llicenciats i titulats superiors espanyols destinades a l'ampliació dels seus estudis en universitats i centres de recerca espanyols i estrangers.

Beques Ignacio Hernando de Larramendi

A la convocatòria de beques Ignacio Hernando de Larramendi de 2010 s'atorgaran vuit ajudes, 4 a l'àrea de salut i 4 en prevenció i medi ambient, amb una suma total de 120.000 euros.

Beques de formació a l'estranger de la fundació MAPFRE

La convocatòria de beques de formació a l'estranger de professionals espanyols atorga ajudes a l'àrea de salut per tal de fomentar i donar suport a l'educació sanitària i la recerca científica i promoure amb això una millor qualitat de vida de les persones. En aquest marc es donarà suport a la formació a l'estranger de 5 professionals en temes relacionats amb: traumatologia i cirurgia ortopèdica, rehabilitació; valoració del dany corporal; dany cerebral i medul·lar (excloent-hi neurodegeneratives); gestió sanitària (qualitat i seguretat clínica), i promoció de la salut (alimentació i exercici físic).

Ajuts de mobilitat de personal investigador (AIRE-CTP)

L'objecte de la convocatòria és atorgar ajuts per finançar les despeses d'estada i viatge d'investigadors catalans a fi de promoure els intercanvis transfronterers entre els membres de la comunitat científica dels diferents territoris de la CTP, amb l'objectiu de fomentar la formació i potenciar les xarxes d'equips de recerca.

Beques per a estades de recerca fora de Catalunya (BE-DGR 2010)

L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar beques predoctorals per tal de dur a terme estades de recerca de curta durada en universitats o entitats dedicades a la recerca de fora de Catalunya. 

Les estades han d'estar relacionades amb la fase de recerca d'una tesi doctoral i s'han de realitzar abans de dipositar la tesi doctoral. 

Queden excloses d'aquesta convocatòria les sol·licituds dirigides a l'assistència a reunions, seminaris, cursos o congressos.