Directory

CASTELLANO PALMA, Jose Javier

Department of Basic Areas

CASTELLANO PALMA, Jose Javier

CV

Teacher profile

Basic Areas, DEPARTMENT OF BASIC SCIENCIES. Universitat Internacional de Catalunya

Education

LLICENCIATURA EN PSICOLOGIA, Universitat Autònoma de Barcelona
MASTER EN REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL EN SALUT MENTAL, Universitat Autònoma de Barcelona

Professional experience

PSICÒLEG ADJUNT AL SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT MENTAL DE RUBÍ, CASTELLBISBAL I SANT CUGAT Consorci Sanitari de Terrassa
PSICÒLEG DEL EQUIP DE PSICÒSI INCIPIENT (PAE-TPI) EN SALUT MENTAL DE RUBÍ I CASTELLBISBAL, Consorci Sanitari de Terrassa
PRESENT RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE JOVES I PSICÒSI INCIPIENT DEL SRC, Consorci Sanitari de Terrassa
TUTOR DE PRÀCTIQUES DE PSICOLOGIA EN SERVEI DEREHABILITACIÓ (PIRS, MASTERS I GRAU), Consorci Sanitari de Terrassa