Directory

SANJUAN SATORRA, Judith

Department of Basic Areas

SANJUAN SATORRA, Judith

CV

Teacher profile

Basic Areas, DEPARTMENT OF BASIC SCIENCIES. Universitat Internacional de Catalunya

Education

Màster en Psicologia Clínica, Institut superior d'estudis Psicologics (ISEP)
Postgrau en Formació de Psicòlegs en Serveis Socials ISEP
Llicenciada en Psicologia, Universitat de Barcelona

Professional experience

Subdirectora de GRUP ATRA
Membre de la Junta Directiva de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia de Catalunya
Membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Associacions d’Ajuda alDrogodependent (FCD)
Membre de la Junta Directiva i Vocal Territorial de Catalunya a la UNAD (Red deAtención a las Adicciones) des del 2015 fins a l’actualitat
Membre del Grup de Treball de Drogodependències del Consell Municipal deBenestar Social de l’Ajuntament de Barcelona