Directory

MARIN MARIN, Marta Beatriz

Department of Basic Areas

MARIN MARIN, Marta Beatriz

CV

Teacher profile

Basic Areas, DEPARTMENT OF BASIC SCIENCIES. Universitat Internacional de Catalunya

Education

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Promoció 2007-2013; Unitat Docent de l’Hospital del Mar.
Formació MIR (Metgessa Interna Resident), amb l’especialitat de Psiquiatria, a l’ Hospital Universitari Mútua de Terrassa (2014-2018).
Màster en Psicoterapia Integradora Humanista. Institut Erich Fromm. Barcelona. Promoció 23. (2020-Actualitat).

Professional experience

• Metgessa Adjunta a l’ Hospital Universitari Mútua de Terrassa (2018- Actualitat).
1) Activitat assistencial a Centre de Salut Mental d’Adults de Rambla i a CAS Baix Llobregat Nord. Especialista en diagnòstic i tractament de Trastorn Mental Sever així com en el tractament de Drogodependències i Addiccions Comportamentals.
2) Metgessa Adjunta referent del Programa d’Atenció Domiciliària Intensiva. Equipincipient d’actuació comunitària, format per 1 psiquiatra i 2 infermeres.
3) Guàrdies de psiquiatria al servei d’urgències, amb tasques de supervisió a metges interns residents.
4) Tutorització de residents amb coordinació de rotació de MIR’s (metges de família i psiquiatria) i estudiants de Medicina de la Universitat de Barcelona de 4t curs. Participació activa en la formació dels residents de psiquiatria.
5) Formació teòrica continuada pel servei de psiquiatria i psicologia amb sessions setmanals teòriques, clíniques i bibliogràfiques. Unitat Docent, Hospital Universitari Mútua Terrassa.
• Psiquiatra d’Adults referent a centre multidisciplinar privat. Pigmalio. Sant Cugat del Valles. (2018-Actualitat).
ITINERARI CURRICULAR
• Unitat d’Atenció al Pacient Psiquiàtric amb coronavirus a l’Hospital Mútua de Terrassa, mesos d’abril al juny de 2020.
• Activitat com a col·laboradora en tasques de docència amb estudiants de Medicina de l’HCPB. Hospital Universitari Mútua de Terrassa. 2018-actualitat.
• Unitat de Psicosi Incipient de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Abril-Maig 2018.
• Unitat d’Aguts de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, realitzant tasques clíniques juntament amb interconsultes de Psiquiatria d’enllaç i teràpia electroconvulsiva. Col·laboració durant el primer període (primer any) de residència (Octubre 2014 – Febrer 2015) i dos períodes durant el quart any (Abril 2017 – Novembre 2017 i Febrer – Març 2018).
• Rotació Externa al Servei de Psiquiatria Legal i Forense de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, Ciutat de la Justicia. Col·laboració i participació activa en tasques rutinàries habituals del servei i guàrdies d’incidències tutoritzades. Novembre 2017- Febrer 2018.
• Unitat de Trastorns Alimentaris a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa (Hospital de Dia, Unitat d’Hospitalització d’Aguts i seguiment ambulatori, amb una agenda propia de pacients). Participació en grups d’atenció a les usuàries d’hospital de dia, en relació a l’ús de contracepció i disfunció estrogènica i sexual associada a la restricció calòrica. Febrer – Març 2017.
• Unitat de Psiquiatria Infanto-Juvenil de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, (Hospital de Dia, CSMIJ de zona i Programa de Suport a la Primària). Octubre 2016 – Gener 2017.
• Centre de Salut Mental d’Adults de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa (CSMA Rambla i CSMA Sant Cugat), realitzant inicialment una rotació de dos mesos per Psicologia (figura d’observador i realització de primeres i segones visites tutoritzat), i posteriorment 8 mesos de rotació per Psiquiatria (acompanyant a diversos adjunts i amb una agenda pròpia un dia a la setmana), amb assistència al Programa de Suport a la Primària (PSP). Col·laboració en els programes de Pacient Crònic Complex i Pacient amb Trastorn Mental Sever. Novembre 2015 – Setembre 2016.
• Unitat de Subaguts de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Juny 2015 –Octubre 2015.
• Unitat d’Hospitalització per Desintoxicació de Toxicomanies i CAS Terrassa, de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Març 2015 – Maig 2015.
• Agenda pròpia de seguiment de pacients al CSMA en freqüència setmanal o quinzenal des del segon any de residència fins al final de la mateixa, amb supervisió per part d’un adjunt tutor (reunions de seguiment freqüents). Maig 2015 – Maig 2018.
• Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, realitzant assistència a les urgències de medicina general amb supervisió d’un adjunt. Setembre 2014.
• Unitat de Neurologia de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa (Unitat d’ hospitalització, urgències de neurologia, visites ambulatòries de neurologia i Unitat de Demències). Juny 2014– Agost 2014.
ACTIVITAT INVESTIGADORA I PUBLICACIONS
• Gynecological Health Concerns in Women with Schizophrenia and Related Disorders: A Narrative Review of Recent Studies. Alexandre González-Rodríguez 1, Mary V. Seeman 2,Armand Guàrdia 1, Mentxu Natividad 1, Marta Marín 1, Javier Labad 3, José Antonio Monreal 4. En impressió. Desembre 2021.
• Manual del residente en psiquiatría. Capítulo “Anamnesis y exploración psicopatológica”. L. Llach, M. Marín, Y. Tascón. Sociedad española de psiquiatría. 2017.
• Manual del residente en psiquiatría. Capítulo “Anamnesis y exploración psicopatológica”. L. Llach, M. Marín, Y. Tascón. Sociedad española de psiquiatría. 2017.
• “¿Qué es eso que oigo? Caso clínico sobre alucinaciones auditivas en pacientes con sordera prelocutiva”. Casos clínicos de residentes en Psiquiatría 17, Sociedad Española de Psiquiatría. M.Marín, M. Sánchez Autet. Març 2017.
• Participació en els projectes realitzats a l’ Hospital Universitari Mútua de Terrassa en relació a l’esquizofrènia, l’ús de tractament depot i la seva implicació a la Unitat d’Hospitalització d’Aguts. (2014-Actualitat).