Directory

VILA ALARCÓN, Raquel

Department of Basic Areas

VILA ALARCÓN, Raquel

CV

Teacher profile

Basic Areas, DEPARTMENT OF BASIC SCIENCIES. Universitat Internacional de Catalunya

Education

Màster en Psicooncología, Universitat de Barcelona
Llicenciada en Psicologia, Universitat de Barcelona
Homologació l'acreditació de Psicòloga General Sanitària
Postgrau en Atenció Integral a persones amb Malalties Avançades i als seus familiars, Universitat de Vic

Professional experience

Desenvolupa la seva professió com Psicòloga i Psicooncòloga en diferents serveis: Equips PADES (Programa de Atención Domiciliaria Equipo de Soporte)