Defensa de tesis: Lourdes Martínez Teixidó

Tesis
Comparte esta información
15/03/1912:00h

Título de la tesis: "Cirurgia reconstructiva en l'abdomen globulós (postmaternitat i obesitat). Correcció de la diàstasi dels músculs rectes, del lliscament del oblics i creació d'un nou melic"

  • Doctoranda: Lourdes Martínez Teixidó
  • Director: Dr. Josep Maria Serra Renom

Programa de doctorado: Ciencias de la Salud (RD 99/2011)

Composición del tribunal: 

  • Presidente: Dr. Joan Fontdevila Font (Universitat de Barcelona)
  • Vocal: Dr. Jaume Masia Ayala (Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau)
  • Secretario: Dr. Josep Argemí Renom (Universitat Internacional de Catalunya)
Salón de Grados
Campus Barcelona