Conjunto de imágenes de Flickr

164 fotos
L’objectiu d’aquest concurs consisteix a fomentar, reconèixer, premiar i difondre la creativitat en l’art fotogràfic de totes les persones aficionades a la fotografia. La participació és oberta a tots els membres dels col·lectius que formen part de la Comunitat Universitària. El concurs té una sola categoria, i la temàtica és lliure. No es publiquen ni s’accepten arxius amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per participant. Han de ser fotografies no premiades en cap altre concurs.