Directorio

CLARÀ FERRER, Àlex

Departamento de Arquitectura
Sección

CLARÀ FERRER, Àlex

CV

Perfil del profesor

Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universitat Internacional de Catalunya