Directorio

VALL CARBONELL, Gemma

Departamento de Ciencias Básicas

VALL CARBONELL, Gemma

CV

Perfil del profesor

Ciencias Básicas, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS. Universitat Internacional de Catalunya

Formación académica

Master Mediació Professional UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Master Gestió i Direcció de Rrhh UNIVERSITAT RAMON LLULL FUNDACIÓ PRIVADA
Llicenciada Psicologia UNIVERSITAT RAMON LLULL FUNDACIÓ PRIVADA

Experiencia profesional

Àmbit de la Prevenció i la Resolució dels conflictes
• Organització: Bisaid -consultoria en prevenció i resolució de conflictes dins de les
organitzacions-.Rol professional: Fundadora i responsable de la gestió i execució dels projectes.
Responsabilitats:
o Presentació, implementació i seguiment dels projectes de prevenció i de resolució dels conflictes entre els treballadors de les empreses clients: mediacions, cercles de diàleg, anàlisis de conflictes, valoració de les skills en negociació etc.
o Gestió comercial dels clients: presentació dels serveis de la consultoria en reunions professionals amb directors de Recursos humans o de Relacions Laborals.

Exemples de projectes duts a terme a Bisaid:
o Cercle de decisió d’un conflicte grupal entre un grup de treballadors d’una cadena de muntatge. Resultat: consens entre els treballadors sobre com volien encarar el conflicte entre ells. Gener 2020.
o Anàlisi d’un conflicte grupal manifest en l’àrea d’investigació i desenvolupament d’una companyia alimentària. Resultat: informe del diagnòstic del conflicte amb un pla d’acció per a transformar-lo.Gener 2020.
o Mediació de conflictes entre dos treballadors arrel d’una denúncia prèvia d’un d’ells de mobbing. Resultat: acta final de mediació amb uns acords que tanquen el conflicte. Juny 2019.
o Valoració del nivell de coneixements i habilitats en resolució i mediació de conflictes d’un equip d’onze responsables d’una companyia siderometal·lúrgica.
Resultat: informe sobre el nivell de coneixements en resolució de conflictes dels treballadors i una proposta de formació per a millorar aquestes habilitats. Juliol 2017.
o Mediació de conflictes entre dos treballadors que apart de companys eren amics. Resultat: acta final de mediació amb uns acords que tanquen el seu conflicte. Març 2017.
• Institució: Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya (Dpt de Justícia). Dates: febrer 2015- juny 2017.
Rol professional: Mediadora de conflictes dins l’àmbit del dret privat i familiar. Responsabilitats: gestionar els expedients que em deriva la Institució.

Àmbit de la Psicologia
• Organitzacions: La Campana, Centro Catalan Cermasa, Cemersa, (Centres de
reconeixements mèdics).
Dates: agost 2012-octubre 2016.
Rol professional: Psicòloga.
Responsabilitats: Avaluació psicotècnica de conductors per expedir obtencions i renovacions
de llicències varies, avaluació psicològica de clients per l’obtenció o renovació de llicències
d’armes de foc, tenença d’animals perillosos i seguretat privada.

Àmbit dels Recursos Humans
• Organització: Catt Treball -empresa de recursos humans-.
Dates: juny 2011-març 2012
Rol professional: Consultora de selecció de personal
Responsabilitats: gestió comercial dels clients i captació de noves comptes, selecció (per
anunci o recerca directa) i administració de personal (altes i baixes a la S.S, confecció de
contractes de treball).
• Entitat: Barcelona Activa -empresa col·laboradora de l’Ajuntament de Barcelona-.
Dates: novembre 2010-maig 2011.
Rol professional: Tècnica de recursos humans
Responsabilitats: selecció de personal, gestió dels rrhh seleccionats, visites a les seus de
districte, gestió de baixes mèdiques.

• Organització: Alta Gestion Professional Search & Selection -consultoria de rrhh
pertanyent al grup Adecco.
Dates: juny 2007-juny 2009
Rol professional: Consultora de selecció de personal
Responsabilitats: gestió comercial dels clients i captació de noves comptes, selecció de
personal (per anunci o direct search).
• Organització: Meditempus ett -empresa de recursos humans-.
Dates: juliol 2006-març 2007
Rol professional: Tècnica en selecció de personal
Responsabilitats: inserció d’anuncis, criba curricular, entrevistes de selecció, fidelització de
clients, altes i baixes a la S.S. i confecció de contractes de treball.