Assignatura

Factors Estratègics en l'aprenentatge de Llengües

 • codi 11050
 • curs 1
 • període Anual
 • tipus OB
 • credits 3

Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Responsable

Lda. Núria HERNÁNDEZ - nhernandez@uic.es

Horari d'atenció

Cal concertar cita prèvia

Presentació

Les estratègies d'aprenentatge han esdevingut una àrea d'interès acadèmic en els estudis d'Educació en general i en l'àmbit de l'ensenyament de llengües estrangeres en particular. Comprendre la singularitat de la manera en què els parlants multillingües, tant joves com adults, fan ús de diferents estratègies comunicatives i d'aprenentatge i com les apliquen és de suma importància tant pels parlants com pels mestres i professors de llengües. L'objectiu d'aquest curs és explorar el factor estratègic en l'aprenentatge, l'ensenyament i l'ús de les llengües.

 

Requisits previs

Haver assolit com a mínim el nivell B1+ del MCERL en totes les habilitats comunicatives (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita).

Objectius

 • Comprendre el marc conceptual de les estratègies d'ensenyament i d'aprenentage en l'àmbit de l'adquisició d'una tercera llengua
 • Reflexionar sobre les possibilitats pedagògiques que ofereixen les estratègies d'ensenyament i d'aprenentatge de llengües
 • Identificar les pròpies estratègies i estil d'aprenentatge
 • Examinar les estratègies comunicatives i d'aprenentatge més comunes que empren els parlants multilingües

Competències

 • Integrar recursos pedagògics per millorar les competències docents dels estudiants en l'àmbit de l'anglès com a llengua estrangera
 • Desenvolupar la capacitat crítica i de reflexió dels estudiants
 • Desenvolupar l'autonomia de l'aprenentatge dels estudiants
 • Tenir la capacitat de treballar cooperativament en equip
 • Adonar-se de la importància de les habilitats interpersonals en els entorns educatius mutilingües

Resultats d'aprenentatge

 • Pot indentificar diverses estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a parlants d'una L3.
 • És capaç d'expressar informació rellevant en base a les seves reflexions.
 • Integra amb coherència diverses perspectives, fonts i dimensions teòriques per analitzar la realitat.
 • Dissenya i desenvolupa projectes en què aplica els continguts de l’assignatura en base als objectius del curs.
 • Participa constructivament en els debats, contribuint a la construcció d’una reflexió rica i compartida, reconsiderant propostes i decisions i valorant les seves implicacions.
 • Mostra un procés d’identificació i superació de les seves pròpies concepcions prèvies a partir de la reflexió.

Continguts

Setmana 1: Conceptes bàsics (treball individual)

Setmana 2: Estudis de cas (treball de grup)

Setmana 3: Proposta i simulació d'una pràctica docent 

Metodologia i activitats formatives

Aquesta assignatura s'organitzarà en forma de tallers que requeriran treball de grup, treball individual, lectures bàsiques i presentacions.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Participació 20%

Tasques individuals 20%

Treball de grup 30%

Comunicació 30%

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00