Assignatura

Direcció Financera 1

  • codi 12018
  • curs 2
  • període Semestre 2
  • tipus op
  • credits 6

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00