Assignatura

Operacions de Corporate Mergers & Acquisitions

  • codi 12821
  • curs 1
  • període Anual
  • tipus OB
  • credits 4

Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat

  © 2020 Universitat Internacional de Catalunya | Contacta'ns | Privacitat i Protecció de dades | Propietat intel·lectual
  Campus Barcelona. Tel.: 93 254 18 00 | Campus Sant Cugat. Tel.: 93 504 20 00