Recerca

A part de la investigació individual de cada un dels professors i professores, aquesta facultat impulsa d'una manera col·lectiva tres línies d'investigació de contingut transversal.