9è FÒRUM UNIV UIC Barcelona: «Repensar el futur»

9è FÒRUM UNIV UIC Barcelona: «Repensar el futur»

Temàtica 2018

Calendari

Inscripcions

El Fòrum UNIV és un fòrum multidisplinari de diàleg permanent i un punt de trobada per a la comunicació i el debat universitari que cada any se celebra en diferents universitats del món amb un tema comú.

El tema del Fòrum varia cada any i versa sempre sobre alguna qüestió que es pugui tractar des de diferents disciplines. Els darrers anys s’han tractat els  temes següents: “Un món en moviment” (2017); “L’empremta de la família” (2016); “L’amistat: un nou model de ciutadania” (2015); “Cosmos: l’ecologia de la persona i el seu entorn” (2014); “Reality Check: la identitat humana en un món digital” (2013); “Pulchrum: el poder de la bellesa” (2012); “Viure la llibertat amb decisió” (2011); “El cristianisme pot inspirar una cultura global?” (2010).

El Fòrum el convoca l’Istituto per la Cooperazione Universitaria (ICU), organització no governamental amb seu a Roma. Per això, la fase final del fòrum —en la qual es presenten les millors comunicacions de les diferents universitats— se celebra en aquesta ciutat. Es va convocar per primer cop  l’any 1968   i ja ha arribat a les quaranta- sis edicions.

Pots contactar amb els organitzadors  a través de univ@uic.es

Com participar al Fòrum UNIV