ASTORGA SANCHEZ, Juan Antonio

Dr.
Juan Antonio
ASTORGA
SANCHEZ
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Col·laborador docent extern
Extensió: 
jastorga@uic.es
Fotografia del professor