COSIALS RUIZ, Carlos

Lc.
Carlos
COSIALS
RUIZ
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Associat
Extensió: 
ccosials@uic.es
Fotografia del professor