DE JUAN CASADEVALL, Jorge

Dr.
Jorge
DE JUAN
CASADEVALL
Facultat de Dret
Departament de Dret
Associat
Extensió: 
jdejuan@uic.es
Fotografia del professor