FÀBREGA FALGUERAS, Xavier

Lc.
Xavier
FÀBREGA
FALGUERAS
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Col·laborador docent extern
Extensió: 
xfabrega@uic.es
Fotografia del professor