HERNÁNDEZ MONTES, Mariano

Lc.
Mariano
HERNÁNDEZ
MONTES
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Col·laborador docent extern
Extensió: 
mariano@uic.es
Fotografia del professor