MARTI FRAGA, Eduard

Departament
Departament de Ciències de la Comunicació

Perfil professor

Professor Adjunt
Departament de Ciències de la Comunicació, FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

 • Història Moderna. Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives. Universitat Pompeu Fabra, 2008
 • Humanitats. Universitat Pompeu Fabra, 2001

Interessos en recerca

Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2001) i doctor en Història Moderna per l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives (2008). Acreditat com a professor lector (AQU 2010) i amb un sexenni (AQU2017), Guanyador del XXX Premi Ferran Soldevila (2014). Pertany a diferents grups de recerca consolidats: "España y Francia:intereses dinásticos e intereses nacionales (1701-1733)" (PGC2018-097737-B-I00); Grup d'estudi de les Institucions i de les cultures polítiques (segles XVI-XXI) (2017 SGR 1041) .i "Projecte dels Llibres de matrícula de les insaculacions (Llibres de l'ànima) de la ciutat de Barcelona (1498 -1713) "PR2015-S01-Serra (Institut d'Estudis Catalans). És autor de diferents llibres: La Conferència dels Tres Comuns (Pagès editors, 2008); La Classe dirigent Catalana (1697-1714), (Fundació Noguera, 2009) i El braç Militar de Catalunya (1602-1714), (Publicacions Universitat de València 2016). les seves línies d'investigació se centren en l'estudi de les institucions catalanes i europees en l'Època Moderna, els canvis socials de la noblesa europea i els efectes econòmics, polítics i socials de la política militar de Felip V.

Publicacions rellevants

Articles

Articles

 • Martí-Fraga, Eduard, (2020), "La culminació del constitucionalisme català a les Corts de 1701-1705", Catalonia (English ed.), ISSN: 0214-266X.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "Information and power. The government of Catalonia and its minor committees (1700–13)", Parliaments, Estates and Representation, vol.39, No.3, pp. 340-351, ISSN: 0260-6755.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "Cataluña y la movilización de recursos militares para la expedición a Sicilia 1718", Cuadernos de historia moderna, vol.44, No.1, pp. 129-158, ISSN: 0214-4018.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "El derecho a «no obedecer los mandatos de los príncipes». Los valores republicanos en la Europa Moderna (s. XVI-XVII)", Cuadernos europeos de deusto , No.nº especial 2, pp. 115-131, ISSN: 1130-8354.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "El derecho a “no obedecer los mandatos de los príncipes”. Los valores republicanos en la Europa Moderna (s. XVI-XVII)", Cuadernos europeos de deusto , No.Especial núm. 2, pp. 115-131, ISSN: 1130-8354.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "Nunca se ha visto armada más bien abastecida. La logística de la expedición a Sicilia de 1718", Desperta Ferro, No.39, pp. 28-34, ISSN: 2171-9276.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "Una junta perniciosa y maliciosa. La supressio de la Conferència dels Comuns", Revista de Dret Històric Català, vol.18, pp. 125-143, ISSN: 1578-5300.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "Una Junta “perniciosa y maliciosa”. La supressió de la Conferència dels Comuns", Dret històric català, No.18, pp. 125-143, ISSN: 1578-5300.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2016), "Quan la unió fa la força. El Braç Militar, el Consell de Cent i la defensa de Barcelona, 1684-1714", Barcelona : quaderns d'història, No.23, pp. 197-224, ISSN: 1135-3058.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2014), "La composición de las novenas de la Diputación y las conferencias con el Consell de Cent en la segunda mitad del siglo XVII", Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, No.13/2, pp. 117-156, ISSN: 2035-794X.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2014), "El brazo militar de Cataluña durante el primer gobierno de Felipe V (1700-1705)", Cuadernos dieciochistas, No.15, pp. 73-107, ISSN: 1576-7914.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2014), "La classe dirigent de Barcelona i la Conferència dels Tres Comuns. Una relectura del poder del Consell de Cent en el tombant del segle XVII", Barcelona : quaderns d'història, vol.20, pp. 264-265, ISSN: 1135-3058.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2014), ""L’assentament institucional del Braç Militar i les conferències dels comuns"", Recerques, No.68, pp. 81-106, ISSN: 0210-380X.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2009), "El Braç Militar de Catalunya (1602-1714).", Butlletí de lHistòria Jaume Vicens vives, No.9, pp. 15-18.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2008), "La Conferència dels Comuns i el Braç Militar. Dues institucions decisives en el tombant del s. XVII. Em premsa", Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, No.19, pp. 197-210.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2005), "La Conferència dels Tres Comuns sota el govern de l'arxiduc Carles III. 1705-1713", L'Avenç, vol.305, pp. 3-12.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2003), "Conflictivitat institucional: la conferència dels comuns de novembre de 1700", Pedralbes, vol.23, No.2, ISSN: 0211-9587.

Llibres

 • Martí-Fraga, Eduard, (2016), "El braç militar de Catalunya (1602-1714)". Publicacions Universitat de València. valència. ISBN: 978-84-9134-011-9.
 • Martí-Fraga, Eduard; Serra i Puig, E., (2015), "Els llibres de l'ànima de la Diputació del General (1493-1714)". INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. Barcelona. ISBN: 978-84-9965-255-9.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2009), "La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714). Una institució decisiva en la política catalana". Ernest Lluch Pagés Editors. Barcelona.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2009), "La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferéncia dels Tres Comuns i del Braç Militar (1697-1714)". Fundació Noguera-Pagès Editors. Barcelona.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2008), "La Conferencia de los Tres Comunes (1697-1714). Una institució decisiva en la política catalana". Editorial Milenio. ISBN: 978-84-9743-281-8.
 • (2008), "Dietari de la Generalitat de Catalunya, vol. X". Generalitat de Catalunya. Barcelona. ISBN: 84-393-7480-0.

Capítols de llibre

 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "El Brazo Militar de Catalunya (1602-1714) y las Assemblées de la noblesse francesa (1649-1652): dos respuestas a la crisis del estamento militar en el siglo XVII", El parlamentarisme en prespectiva histórica, pp. 607-621, Universitat Illes Balears. ISBN: 278-84-09-11162-6.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "The conferencia of the Commones in Catalonia (1656-1714): a New form of represetation and Polítical Participation in Old Règime", Polítical representation in the ancient Regime, pp. 245-268, Routledge. ISBN: 978-1-138-33532-5.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2019), "El reconocimiento político de una nueva institución: Los representantes del Brazo Militar de Cataluña en la Corte (1660-1714).", LOS EMBAJADORES. REPRESENTANTES DE LA SOBERANÍA, GARANTES DEL EQUILIBRIO, 1659-1748, Marcial Pons.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2018), "The Conference of the Commons in Catalonia (1656-1714): A New Form of Representation and Political Participation", Political representation in Old Regime, pp. 245-268, Routledge. ISBN: 978-0-429-44385.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2017), "La nobleza catalana", Las noblezas de las monarquía de España, 1556-1725, Marcial Pons.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2015), "L’Organització política de la resistència", Els tractats d'Utrech. Clarors i foscors de la Pau, pp. 327-340, Museu d'Història de Catalunya. ISBN: 978-84-393-9244-6.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2014), "Las novenas de la Diputación de Cataluña en la segunda mitad del siglo XVII", Poders a l'ombra, pp. 117-208, Parlament de Catalunya. ISBN: 978-84-393-9239-2.
 • Martí-Fraga, Eduard, (01/01/2012), "El Braç Militar i la Conferència dels Tres Comuns", Política, economia y guerra. Barcelona 1700, pp. 120-151. ISBN: 978-84-9850-405-7.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2007), "“La Conferència dels Tres Comuns. Una aproximació.”", Albareda, Joaquim (ed.), Una relació difícil. Catalunya i l'Espanya Modera., pp. 205-232, Editorial Base. ISBN: 978-84-85031-78-8.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2007), "La Conferència dels Tres Comuns sota lArxiduc Carles. 1705-1711", Actes del Congrés l'Aposta Catalana a la Guerra de Successió (1705-1707), Museu d'Història de Catalunya.
 • Martí-Fraga, Eduard, (2007), "“Les institucions catalanes davant l’arribada de l’arxiduc Carles. Octubre-desembre de 1705”", Antoni Saumell i Soler. Miscel·lània in memoriam., pp. 357-372, Universitat Pompeu Fabra. ISBN: 978-84-88042-59-0.

Projectes de recerca

Grup d'Estudi de les Institucions i de les Cultures Polítiques

IP: Albareda, J.
Generalitat de Catalunya
01/01/2014 - 31/12/2017

'Edició dels Llibres de Matrícula de les Insaculacions del Consell de Cent

IP: Martí-Fraga, Eduard
Institut d'Estudis Catalans
01/01/2008 - 01/01/2017

Grup d'Estudis de les Institucions i la societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XIX)

IP: Albareda, J.
Generalitat de Catalunya
01/01/2009 - 01/01/2013

Grup Consolidat. Grup d'Estudis de les Institucions i la societat a la Catalunya Moderna

IP: Martí-Fraga, Eduard
Generalitat de Catalunya
01/01/2005 - 01/01/2009

Grup Consolidat del III Pla de Recerca de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 2001SGR00271

IP: Martí-Fraga, Eduard
Generalitat de Catalunya
01/01/2001 - 01/01/2005

Activitats

Journé d'Éstude Cultures polítiques en Catalogne:XVII-XXI siècles

Ponència "La culminació del constitucionalisme", 2019.

VIII Seminario Internacional Bifronte, imperio de dos mundos

Ponència "Carlos II y Cataluña: el neoforalismo revisitado", 2019.

Jornades Internacionals Republicanismes a l’Europa moderna (segles XVI-XVIII)

Ponència "Republicanisme al Consell de Cent", 2019.

LA VEU DEL REGNE VALÈNCIA, MORELLA I ALACANT, 21 AL 28 D’OCTUBRE DE 2018 REPRESENTACIÓ POLÍTICA, RECURSOS PÚBLICS I CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT

Ponència "“La participació política de la noblesa: el Braç Militar de Catalunya i l’Estament Militar de València”.", 2018.

Seminario "Territorios y Corte. Comunicar, representar y negociar en la Monarquía Hispánica (siglos XVII y XVIII)"

Ponència "Los representantes del Brazo Militar de Cataluña en la Corte entre 1670 y 1714. El reconocimiento político de una nueva institución.", 2018.

World Economic History Conference

Ponència "Enriched by the Crown Military micro-asientos during the first years of the reign of Philip V (1715-1720)", 2018.

Congreso internacional LA PARTE POR EL TODO: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS MILITARES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MONARQUIA HISPÁNICA (Siglos XVII-XVIII).

Ponència "“La movilización de recursos militares durante los primeros años de Felipe V (1715-1725).", 2018.

Congreso “Identidad Europea: raíces y alcance”

Presentació de comunicació "El derecho a “no obedecer los mandatos de los príncipes”. Los valores republicanos en la Europa Moderna (s. XVI-XVII)", 2018.

Encuentro de Didáctica de la Historia Económica

Presentació de comunicació "Del limón a la limonada. Las exposiciones creativas y los trabajos profesionalizadores", 2018.

Jornada d’Estudis Històrics

Ponència "La Conferencia de los Comunes de Cataluña en el siglo XVII", 2018.