MASIP SALES, Nuria

Departament
Departament de Ciències Bàsiques de Ciències de la Salut

Perfil professor

Professor Becari Junior Faculty
Departament de Ciències Bàsiques, Departament de Ciències Bàsiques. Universitat Internacional de Catalunya

Articles

Activitats

Cell Symposia

Presentació de poster "Unveiling kinase function using a human analog-sensitive cell line generated by CRISPR-Cas9", 2017.

Joint Meeting of the French-Portuguese-Spanish Biochemical and Molecular Biology Societies

Ponència "The orphan cyclin CNTD2 as a factor of malignancy in colorectal cancer", .