Mario
PALOMAR
SARABIA
Extensió: 
Fotografia del professor