PALOMAR SARABIA, Mario

Lc.
Mario
PALOMAR
SARABIA
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Col·laborador docent extern
Extensió: 
mpalomar@uic.es
Fotografia del professor