SIMONETTI, Sara

Lda.
Sara
SIMONETTI
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Col·laboradora docent externa
Extensió: 
ssimonetti@uic.es
Fotografia del professor