SOLÉ UDINA, Ernest

Lc.
Ernest
SOLÉ
UDINA
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Ajudant
Extensió: 
esole@uic.es
Fotografia del professor