Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Persuasiva

Comunicació Persuasiva
4
10727
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Per a qualsevol dubte podeu contactar amb mi mitjançant el meu correu electrònic.

Presentació

En aquesta assignatura els estudiants treballaran en profunditat la comunicació persuasiva a través, d'una banda, de l'estudi i anàlisi de la comunicació com a disciplina pròpia, i d'altra banda, de la planificació estratègica i pràctica del discurs persuasiu.

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

 • Integrar la planificació estratègica en la comunicació persuasiva.
 • Establir un marc teòric bàsic sobre el model de comunicació integral.
 • Dominar el discurs amb intenció.
 • Distingir entre la informació, la comunicació i la persuasió.

Competències

 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 17 CE - Capacitat de produir textos orals i escrits per a projectes periodístics
 • 20 CE - Capacitat de planificar i executar projectes periodístics
 • 41 CE - Capacitat i habilitat per relacionar-se amb l'entorn

Continguts

 • El discurs persuasiu
  • Pràctica. La marca personal i les històries poderoses
  • Pràctica. La candidatura pública
 • La negociació
  • Taller. El globus aerostàtic
  • Pràctica. El cara a cara
 • L'assertivitat
  • Taller. L'entrenament assertiu
 • La comunicació integral
  • Pràctica. La comunicació integral
 • La planificació estratègica
  • Pràctica. La comunicació organitzacional
 • El concepte creatiu
  • Pràctica. La venda directa

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • Taller: Espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.).
 • Focused Praxi. Lliurament periòdic d'exercicis per a aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a les circumstàncies.
 • Classes Magistrals. En les classes magistrals, el professor, no sols transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.5
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 1.5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Actitud (10%)
 • Pràctiques (50%) 
 • Examen final (40%)

Altres convocatòries: 100% examen final.

Bibliografia i recursos

 • Alcat, Enrique. (2011). Influye. Barcelona: Alienta.
 • Almenara, Jaume (Coord.) (2012). Comunicación interna en la empresa. Barcelona: UOC.

 • Campo, Manuel. (2008). Por qué los españoles comunicamos tan mal. Barcelona: Plaza & Janes.

 • Gan, Federico y Trigine, Jaume. (2013). Comunicación interna. Madrid: Díaz De Santos.

 • Carnegie, Dale. (2000).  El camino fácil y rápido para hablar eficazmente. Barcelona: Elipse.
 • Carnegie, Dale. (1997). Cómo hablar bien en público y convencer. Barcelona: Edhasa.
 • Heinrichs, Jay. (2007). Gracias por discutir: Lo que Aristóteles, Lincoln y los Simpson pueden enseñarte sobre el arte de la persuasión. Madrid: Empresa Activa. 
 • Losada, José Carlo.s (coord.) (2010). Gestión de la comunicación en las organizaciones: comunicación interna, corporativa y de marketing. Barcelona: Ariel. 
 • Pintado, Teresa. (2014). Nuevas tendencias en comunicación estratégica. Libros profesionales. Barcelona: ESIC.

 • Ramon-Cortés, Ferran. (2007). La isla de los 5 faros. Barcelona: RBA.

 • Rubio, Joana y Puigpelat, Francesc. (2019). Com parlar bé en públic. Barcelona: LABUTXACA.

 • Salenbacher, Jürgen. (2010). Creative persona branding. Charleston: CPB LAB. 

 • Sánchez, Cristina. (2014). Planificación estratégica. Madrid: Universitas.

 • Sebastián, Carmen. (2006). Comunicación emocional. Madrid: ESIC. 

 • Studer, Jürg. (2013). Oratoria, el arte de hablar, disertar, convencer. Madrid: El Drac.

 • Tessi, Manuel. (2015). Comunicación interna integrada. Chile: Zigzag.

 • Villafañe, Justo. (2011). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide.