Universitat Internacional de Catalunya

Gestió de la Indústria Editorial

Gestió de la Indústria Editorial
3
11551
1
Tercer trimestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


A petició.

Presentació

Des de tauletes d’argila als llibres electrònics, els diferents formats editorials han acompanyat la humanitat al llarg de la història.

Com a indústria, podem considerar que l’editorial va començar al segle XV a Alemanya, amb la impressió de la Bíblia de Johannes Gutenberg, a qui es considera universalment l’inventor de la impremta i el pare del llibre imprès modern.

La invenció de la impremta va representar un pas significatiu en facilitar la reproducció de textos. Llibres impresos, fulletons i butlletins van activar la promoció del coneixement de la cultura i del pensament a una velocitat fins al moment mai vista.

Des d’aleshores, la indústria editorial ha anat creixent constantment fins la darrera dècada, quan la crisi econòmica global, juntament amb l’era digital i la pirateria, l’han forçat a afrontar nous reptes.

Requisits previs

Els mateixos que per accedir al màster.

Objectius

 • Els principals objectius de l’assignatura es llisten a continuació:

 

  • Iniciar-se en el sector editorial amb una visió general de la indústria editorial, dels actors clau de la indústria i del mercat editorial
  • Ampliar el coneixement sobre el sector i el negoci de la publicació de llibres.
  • Conèixer els diferents tipus d’edició de llibres.
  • Entendre la base econòmica del model de negoci de l’editorial tradicional.
  • Assolir una visió general del valor tradicional de la cadena de subministrament: la xarxa empresarial, els perfils professionals, des de la creació de contingut fins la venda.
  • Aprendre sobre altres negocis editorials com partworks i llibres digitals.

Competències

Competències generals

 • Assolir els coneixements bàsics.
 • Adquirir les habilitats d'aprenentatge necessàries per continuar estudiant de manera dirigida o autónoma.
 • Liderar, coordinar i formar part de grups de treball interdisciplinaris.
 • Actuar responsablement i desenvolupar feines de bona qualitat, rigoroses i eficients al servei de la societat.

 

Competències específiques:

 • Identificar estructures de negoci de la indústria editorial i gestionar els procediments implicats en la seva creació, programació, direcció i producció.
 • Dissenyar i implementar un pla de negoci eficient i viable dins la indústria editorial.

Resultats d'aprenentatge

 

 • Identificar estructures de negoci de la indústria editorial i gestionar els procediments implicats en la seva creació, programació, direcció i producció.
 • Dissenyar i implementar un pla de negoci eficient i viable dins la indústria editorial.

Continguts

MÒDUL 1. Introducció

Objectius:

Iniciar-se en el sector editorial amb una visió general de la indústria editorial, dels actors clau de la indústria i del mercat editorial.

Continguts:

 • Categories principals dins la indústria editorial: llibres, diaris, revistes i partworks.
 • Visió general del mercat editorial global: categories (llibres, diaris i revistes), plataformes (impremta tradicional, digital i àudio), segmentació geogràfica i rols  principals.
 • El valor de la cadena de subministrament de la indústria editorial tradicional i com la tecnologia n’ha reduït el cost i ha eliminat processos per transmetre contingut dels creadors al consumidor.
 • Feines, perfils professionals i rols en la indústria editorial:
  • Posicions d’escriptura i edició: escriptors, autors i traductors; reporters, corresponsals i fotògrafs; editors i empaquetadors; correctors i directors artístics.
  • Intermediaris: agents literaris i scouts.
  • Producció i llocs relacionats: directors de producció i Planning; tècnics preimpremta i operadors de impressió.
  • Vendes, publicitat i màrqueting: directors de publicitat i promoció; relacions públiques; agents de publicitat i vendes, i representants de vendes.
  • Publicació de contingut editorial, distribució i venedors a llibreries, stands i botigues online.

 

MÒDUL 2. Indústria editorial & Tipus d’editorials

 

2.1. Indústria editorial del llibre

Objectius:

Ampliar el coneixement sobre el sector i negoci de la publicació de llibres.

Continguts:

 • Aspectes destacats i xifres: quotes de mercat de les editorials mundials i geogràfiques; nombre de títols publicats, llibres produïts i venuts; canals de venda, ocupació i hàbits de lectura.
 • Model de negoci tradicional i cadena de subministrament de valor: xarxa d’empreses des de la creació de contingut fins a les vendes, des de l’autor / editor fins a les llibreries minoristes i els quioscos.
 • L’empresa de la indústria editorial: estructura i organització.

 

2.2. Tipus d’edició de llibres

 Objectius:

Comprendre els diferents tipus de publicació de llibres, en funció del seu mercat, dels lectors previstos i del programa editorial.

Continguts:

 • Publicacions comercials: escrits de ficció i no ficció dissenyats per a un públic general adreçat a nens, adolescents i adults.
 • Edició professional i acadèmica
 • Edició educativa

 

MÒDUL 3. Projecte d’una editorial de llibres tradicional

 Objectius:

Decidir què, quants i com publicar és un element clau a tenir en compte. Desenvolupar una estratègia i una política editorial servirà d’ajuda a l’hora de prendre decisions.

3.1. Estratègia i política editorial

Continguts:

 • Definir la línia editorial
 • Seleccionar i establir els criteris
 • Fonts de contingut: Editorials internacionals, agents, scouts, fires de llibres, revistes professionals i internet.
 • Consolidar un catàleg de publicacions: noves publicacions i fons editorial.

Amb Valerie Miles (Editora fundadora a Granta Spanish Magazine i prèviament Directora editorial a Duomo, Alfaguara i Emecé).

3.2. Model de negoci, beneficis i pèrdues

 Objectius:

Conèixer i entendre la base econòmica en la creació d’un projecte empresarial d’edició editorial.

Continguts:

 • Aprofundir en l’anàlisi dels beneficis i les pèrdues.

 

MÒDUL 4. El decurs del procés editorial: des de l’adquisició a l’edició d’un manuscrit.

Objectius:

Presentar tot l’equip involucrat en la selecció, creació i edició d’un llibre.

Continugts:

4.1 El contingut: Amb Valerie Miles (Editora fundadora a Granta Spanish Magazine i prèviament Directora editorial a Duomo, Alfaguara i Emecé).

 • Propostes de llibres, manuscrits, llibres a comissió i escriptors fantasma
 • Informes de lectors
 • Ofertes, subhastes i previsions

Amb Valerie Miles

4.2 Legislació editorial:

 • Dret editorial: impremta, digital i altres drets subsidiaris
 • Contractes editorials
 • ISBN: El número identificatiu dels llibres
 • El preu dels llibres

4.3 Traductors

4.4 El director editorial i el personal del departament editorial

Amb Valerie Miles

 

MÒDUL 5. El decurs del procés de producció: del llibre manuscrit editat a la producció

Objectius:

Presentar tot l’equip involucrat en la preparació d’un llibre per a la seva publicació.

Continguts:

 • Copyediting: el primer pas de la producció d’un llibre
 • Disseny i maquetació de la pàgina
 • Portada/folre, sèries, disseny de col·leccions i branding
 • Impressió, enquadernació i enviament

Visita a una impremta

 

MÒDUL 6. Màrqueting  i promoció de llibres 

Objectius:

Presentar tot l’equip involucrat en generar interès en un llibre entre els venedors, la premsa i els consumidors i aconseguir vendes.

Continguts:

6.1. Màrqueting:

 • Determinar els potencials lectors per a cada llibre individualment. Nielsen i FGK Consumer Panels.
 • Política de preus
 • Materials de vendes de llibres
 • Merchandaising al lloc de venda
 • Xarxes socials i campanyes bloggers
 • Publicitat Online i offline
 • Control d’estocs i reimpressions 

6.2. Publicitat:

 • Publicitat de llibres, material de premsa i seguiment als mitjans
 • Opinions dels llibres
 • Emails pre-publicacions o ARC (advanced reader´s copy)
 • Lectures de l’autor i signatures de llibres 

MÒDUL 7. Venda i distribució de llibres

Objectius:

Presentar tot l’equip involucrat en les vendes majoristes i minoristes amb la intenció de generar comades; completar ordres de llibres i monitoritzar les vendes.

Continguts:

7.1. Vendes:

 • Departament comercial de vendes i xarxa comercial
 • Canals de venda i tipus de venedors
 • Pla de vendes i descomptes comercials

7.2. Distribució:

 • Procés de compliment de les comandes
 • Distribució online i offline

 Amb Jordi Sánchez (Grupo Planeta).

 

MÒDUL 8. Altres models editorials

 8.1. Indústria editorial partworks: un model de negoci i un mercat diferents:

 • Figures destacables
 • Pla de negocis, beneficis i pèrdues

Amb Monica Casetti (Sòcia fundadora de Boldletters, prèviament Directora a l’Editorial Salvat i Directora a Ediciones Orbis).

 8.2. Nous models de negocis per a l’edició de llibres en l’era digital:

 • Lectura digital en Espanya
 • Llibres electrònics i metadata
 • Models de negocis digitals
 • Editorial digital no tradicional
 • Noves iniciatives digitals: àudiollibres, hipermèdia i chat-stories
 • Reptes i previsions

Amb Santos Palazzi (Director de Mass Market i Digital Business of the Book Division al Grupo Planeta).


MÒDUL 9. Presentació final de projectes

Des del mòdul tres cap endavant, els alumnes formaran grups de treball per a desenvolupar un projecte final consistent en la creació d’una editorial. Cada projecte serà presentat davant la resta de la classe a l’última sessió.  

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura Publishing Industry Management  consisteix en 8 classes que combinen sessions teòriques i l’estudi de casos pràctics. S’anima als estudiants a participar activament en elles.

Com a part de les activitats, alguns professionals de la indústria editorial vindran com a convidats a compartir la seva experiència i coneixement.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

D’acord amb les normes de la UIC, per poder ser avaluat l’alumne ha d’assistir al 80% de les classes com a mínim.

Els criteris d’avaluació seran els següents:

 • Assistència: 10%
 • Avaluacó continuada (activitats i treballs individuals i grupals): 40%
 • Avaluació del projecte final: 50%

 

 

Bibliografia i recursos

 • Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty-First Century, John B. Thompson (Polity Press, 2012)
 • The Publishing Business: From p-books to e-books, Kelvin Smith (AVA Publishing,
 • 2012)
 • Publishing: Principles and Practice, Richard Guthri (Sage Publications Ltd, 2011)
 • The Business of Books, André Schiffrin (Verso, 2001)
 • Book Business, Jason Epstein (WW Norton, 2001)