Universitat Internacional de Catalunya

Workshop. Projecte per a la Xarxa

Workshop. Projecte per a la Xarxa
4
9270
3
Segon semestre
OB
Tècniques de creació audiovisual
Workshop
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Mitjançant acord amb el professor

Presentació

Com indica el propi nom de l'assignatura, Projecte en Xarxa, se centra en un treball que desenvoluparan els alumnes durant tot el semestre.

Hauran de realitzar un projecte propi on line, en grups de 4/6 persones. Els projectes poden ser molt variats i s'analitzaran amb i professor abans de la seva posada en marxa: blocs, accions en xarxes socials, vídeos, 360º etc.

Cada setmana el professor aportés teoria per fer créixer cada un dels projectes i cada quinze dies els grups hauran de superar el repte proposat pel professor.

Requisits previs

Es requereix ordinador a l'aula per al desenvolupament de l'assignatura i coneixements previs d'informàtica a nivell usuari.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és que l'alumne comprovi com fer créixer un Projecte a la xarxa, en ell podrà analitzar totes les seves variables:

- Proposta de temàtica

- Selecció de nom

- Entrades, selecció d'imatges en fototeques, enllaços a altres articles, etc.

- Ús de les xarxes socials en el benefici del propi bloc (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, snapchat i LinkedIn)

- Coneixement de l'ús de les xarxes socials en el món empresarial.

- L'aplicació del dayketing i altres eines de gestió de continguts (Inboud Màrqueting).

- La publicitat a la xarxa i les seves diferències amb la publicitat convencional.

- La creativitat en altres països en l'entorn d'Internet.

Competències

 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 24 - Capacitat de planificar i executar projectes audiovisuals i cinematogràfics
 • 42 - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques i mètodes d'edició i postproducció cinematogràfica
 • 48 - Capacitat per entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies
 • 54 - Capacitat de concepció i crítica de continguts originals i viables
 • 56 - Capacitat de concepció i crítica dels diferents formats de cinema i vídeo
 • 58 - Coneixement i domini de la imatge estàtica i les seves capacitats comunicatives
 • 74 - Coneixement i domini dels missatges multimèdia
 • 84 - Capacitat i habilitat per a la creació i desenvolupament d'elements gràfics
 • 87 - Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives
 • 90 - Capacitat de perspicàcia, d'enginy i creativitat

Resultats d'aprenentatge

El resultat és un treball a fons, amb un seguiment que porta a l'alumne a superar els reptes quinzenals que se li proposen en la creació del seu propi blog.

Continguts

1. Internet

2. Google i el seu model de negoci (SEO / SEM)

3. Els blogs

4. Les xarxes socials

a. Facebook

b. Instagram

c. Twitter

d. pinterest

e. LinkedIn

f. snapchat

5. Les xarxes socials en les empreses

6. La publicitat a Internet

7. Youtube

8. Els codis QR i altres noves tecnologies

9. El màrqueting de continguts

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia es basa en reptes quinzenals per a cada blog. A més, cada setmana s'imparteix la sessió teòrica que hauran d'aplicar en el crecimeinto del seu bloc personal.

Cada mes es compta amb la visita d'un professional de prestigi que comenta temes sobre el que s'està treballant:

- Blogaire de reconeixement

- Creatiu de màrqueting interactiu

- Directiu d'empresa d'Internet

- Repsonsable de màrqueting digital

ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Aprenentatge entre iguals. Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític.
1
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
1
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
1
Workshop. Tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa.
1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula60% de la nota: en funció dels reptes superats en la creació de propi blog

40% de la nota: examen final de curs