Màster Universitari en Recerca Clínica (Online) - Oficial

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
15 mesos
Crèdits
60 ECTS
Preu
95,00€ / ECTS x 60 = 5.700,00€ (+ 494,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2024-2025.
Places
20
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Doctorat
 • Mobilitat internacional
 • Treball final de màster

1. Títol Oficial

Títol reconegut per a exercir en tots els estats de la Unió Europea.

2. Accés al Doctorat

Podràs avançar la teva tesi doctoral amb l’estudi de recerca que triïs per al màster.

3. Màster 100 % online

S’adapta totalment a la teva vida laboral i professional.

4. Recerca aplicada

Mitjançant metodologies en la recerca aplicada trobaràs perspectives per a afrontar els canvis que s’esperen en el sistema sanitari.

5. Contingut guiat i dirigit

Tot el contingut està guiat i dirigit pel personal docent, a qui tindràs a la teva disposició per resoldre tots els teus dubtes en tot moment.

6. Networking

Podràs generar networking a través de les posades en comú de tallers i treballs. També disponible de manera asíncrona.

Presentació

El títol es dirigeix als professionals clínics que vulguin fer recerca, avançar en el coneixement científic i fer ús de l'evidència científica. Pretén formar en metodologia de la recerca professionals de la salut que volen desenvolupar recerca en hospitals, centres d'atenció primària, instituts o centres de recerca, centres sociosanitaris, centres de salut, etc., o que vulguin realitzar el doctorat o seguir carrera acadèmica.

Objectius

 1. Avaluar la planificació i els resultats en salut, la comorbiditat associada i el context social, amb la previsió de diferents demandes de salut.
 2. Dissenyar, analitzar i aplicar les tècniques i mètodes necessaris per a l'exercici de la recerca en l’àmbit clínic, interpretar recerques clíniques, epidemiològiques i de resultats en salut, realitzades tant amb metodologia quantitativa com qualitativa.
 3. Promoure el desenvolupament de línies de recerca orientades a l'exercici professional o que serveixin com a punt de partida per a la realització de la tesi doctoral i l’accés al programa de doctorat.
 4. Desenvolupar coneixements i habilitats en metodologia de la recerca per a desenvolupar-los tant en l'àmbit docent i acadèmic com en el món professional assistencial.
 5. Desenvolupar habilitats per a la difusió del coneixement propi de la comunitat científica.
 6. Capacitar els alumnes per a l'accés a contractes de feina per a investigadors i beques predoctorals.

A qui es dirigeix

Graduat en Infermeria, Farmàcia, Fisioteràpia, Logopèdia, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Podologia i Psicologia.

Què aporta cada perfil professional

 • Infermers: aquest màster proporciona les eines metodològiques per a la recerca, interpretació científica, i implementació de resultats i intervencions i, a més a més, forma les infermeres i infermers en el pensament crític científic, que afavoreix el desenvolupament de la professió i l'avanç en el coneixement. Aquest màster transforma la manera de treballar amb l’augment del rigor, i la millora dels resultats en salut. La formació en dissenys quantitatius i qualitatius garanteix posar la persona-pacient en el centre de la nostra missió, on a més de predir variables i resultats, es pot aprofundir en l'experiència de la malaltia des del punt de vista de la persona que la viu. La formació en revisió sistemàtica garanteix l'anàlisi de l'evidència científica i l’arribada a conclusions documentades basades en els estudis realitzats.
   
 • Fisioterapeutes: el Màster en Recerca Clínica és important per als fisioterapeutes perquè els dona les eines per interpretar l'evidència científica i traslladar els resultats més efectius a la pràctica clínica. A més a més, és un màster que forma els estudiants en metodologia científica per fer recerca en l’àmbit assistencial, accedir a un programa de doctorat i dedicar-se a la docència i recerca en l'àmbit acadèmic. És un màster molt complet per aprofundir en dissenys metodològics quantitatius, però també qualitatius, d'aquesta manera es pot explorar i comprendre l'experiència d'una lesió, una malaltia degenerativa o la vivència de la rehabilitació cardíaca, etc., des del punt de vista del mateix pacient. A més a més, la formació en disseny i validació d'instruments garanteix la fiabilitat i validesa de les dades recollides.
   
 • Metges: aquest màster aporta el coneixement i les competències de recerca adequades per conduir-se en l’àmbit de la recerca clínica. Es tracta d'una formació reglada, ordenada, on els metges adquireixen les competències de recerca per desenvolupar treballs de recerca en el seu àmbit d'especialitat. Un comentari que ens fan els metges és que aquest màster els ha donat la seguretat tant per interpretar l'evidència científica, com especialment per posar en marxa estudis clínics.
   
 • Psicòlegs: la psicologia clínica és una ciència relativament jove que ha crescut molt en els últims anys i que requereix que els psicòlegs clínics consultin literatura científica i sàpiguen interpretar-ne els resultats. La pràctica de la psicologia clínica s’ha de basar en l'evidència, per a això es requereixen habilitats de cerca de la literatura més rellevant, lectura i pensament crític davant els articles que es publiquen, etc.

  La psicologia clínica necessita adaptar teràpies que originalment es van desenvolupar en altres països al nostre context sociocultural i demostrar-ne l’eficàcia i això només es pot aconseguir mitjançant la recerca clínica.

  El desenvolupament i creixement de la disciplina de la psicologia clínica passa perquè els mateixos psicòlegs clínics s'impliquin en la recerca i en la publicació de noves teràpies que puguin ser més eficaces que les ja existents.
Competències

Acreditació Acadèmica

Títol de Màster Universitari en Recerca clínica per la Universitat Internacional de Catalunya

Direcció i Coordinació

 • Dr. Albert Gallart Fernández-Puebla
  Sotsdirector del Departament d’Infermeria i director del Màster en Recerca Clínica. Doctor en Envelliment Humà per UIC Barcelona. Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria. Graduat en Infermeria i Humanitats.

Comissió acadèmica

 • Dra. Encarna Rodríguez Higueras
  Directora d’Infermeria a UIC Barcelona, especialista en Simulació Clínica, Màster en Recerca.
 • Dra. Laia Wennberg Capellas
  Màster en Salut Pública, experta en Ètica Assistencial.
 • Dra. Blanca Goñi Fusté
  Màster en Salut Pública i coordinadora del Treball Final de Màster.
 • Dr. Albert Gallart Fernández-Puebla
  Director del màster en Recerca Clínica de UIC Barcelona, màster en Gestió Sanitària i investigador principal del Grup Consolidat de Recerca en Educació en Salut
  reconegut per la Generalitat de Catalunya.

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Bioestadística 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Construcció i Validació d'instruments d'Avaluació Clínica Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 9
Assessorament Metodològic Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Disseny i Monitorització d'Assajos Clínics Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Revisió Sistemàtica en l'àmbit Clínic Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Disseny i Avaluació de la Qualitat en l'àmbit Clínic Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Scientific Communication 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Treball Final de Màster Type: TF Període: Segon semestre ECTS: 15
Bioestadística 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Dissenys Quantitatius de Recerca Clínica Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Fonaments de la Ciència Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Gestió de la Informació per a la Investigació Clínica Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Metodologia de la Recerca Qualitativa en Salut Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Assessorament Metodològic Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Disseny i Monitorització d'Assajos Clínics Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Revisió Sistemàtica en l'àmbit Clínic Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Disseny i Avaluació de la Qualitat en l'àmbit Clínic Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Scientific Communication 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Ètica de la Recerca Clínica Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Documentació necessària

Qualsevol candidat que vulgui accedir a una plaça del programa haurà d’aportar la documentació següent:

 1. Full de sol·licitud —comú per a tots els programes— degudament emplenat.
 2. Una declaració d’objectius redactada pel mateix sol·licitant en què faci constar la descripció de la motivació personal, i els objectius professionals i acadèmics que el porten a sol·licitar una plaça en aquest curs.
 3. L’expedient acadèmic dels estudis universitaris, en cas que procedeixi d’una altra universitat.
 4. Currículum del sol·licitant.
 5. Fotocòpia compulsada dels títols acadèmics oficials del sol·licitant.

Criteris d’admissió

Les proves d’admissió consisteixen en una valoració ponderada de l’expedient professional i investigador, el nivell d’anglès i una entrevista personal amb algun dels membres de la Comissió Acadèmica del Màster.

Es valorarà l’exercici i l’experiència professional així com el coneixement de la llengua anglesa (nivell equiparable al B1). En el cas que no aportin certificació, els alumnes faran una prova de nivell al Servei d’Idiomes de la Universitat. 

Una vegada resolt el procés d’admissió, el Servei d’Informació i Admissions, encarregat de la gestió de les proves, comunicarà el resultat a cada candidat.

Vies d’accés

Podran sol·licitar-hi l’ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d’accés al títol. Les titulacions que tindran accés al Màster seran: Infermeria, Fisioteràpia, Medicina, Psicologia, Teràpia Ocupacional, Logopèdia i altres titulacions relacionades amb l’àmbit de ciències de la salut. El perfil d’ingrés recomanat és el d’un professional assistencial que desenvolupi recerca en hospitals, centres d’atenció primària, instituts o centres de recerca, etc., o professionals de la salut i infermers que vulguin accedir al doctorat i fer carrera acadèmica. En aquest cas es destaquen les competències següents:

 1. Treball en equip
 2. Comunicació interpersonal
 3. Capacitat d’adaptació al canvi
 4. Organització i planificació
 5. Creativitat i innovació
 6. Motivació per la qualitat 
 7. Disciplina, memòria i dedicació 
 8. Esperit crític, metòdic, ordenat i sistemàtic
 9. Actitud tolerant, responsable, respectuosa i ètica
 10. Agilitat en la presa de decisions 
 11. Autonomia
Taula d'adaptació

Beques i finançament

Doctorat

Línies de recerca

Línia 1: pal·liació al final de la vida i en la cronicitat. comunicació amb el pacient

Objectius:

 • Estudiar els aspectes biològics i psicològics que porten els pacients a desitjar la mort.
 • Desenvolupar models de diagnòstic, acompanyament i tractament, per als malalts i per als parents pròxims.
 • Desenvolupar models d’aprenentatge per formar els professionals.

Línia 2: educació en salut

Objectius: 

 1. Educació per a la salut, dirigida a millorar el coneixement sobre la salut i els seus condicionants per part de la població i a capacitar els futurs professionals de la salut com a formadors en salut.
 2. Educació en ciències de la salut, dirigida a millorar la formació dels futurs professionals de la salut perquè assoleixin l’excel·lència professional, tant en les capacitats tècniques com en les competències relacionals, l’autogestió, la interprofessionalitat, la priorització i la presa de decisions.

Línia 3: recerca translacional, clínica i aplicada

Objectius:

 1. Aplicació en la pràctica clínica dels coneixements adquirits al laboratori d’àmbit biomèdic i/o de les ciències bàsiques i/o experimentals, amb l’objecte de millorar l’atenció a la salut de les persones.
 2. Conèixer els mecanismes de la malaltia, així com els seus determinants demogràfics, epidemiològics i/o socioeconòmics, i també les seves característiques clíniques, els procediments diagnòstics i/o terapèutics, els factors pronòstics i/o les mesures preventives.
 3. Analitzar les millors pràctiques en termes d’activitat, qualitat, seguretat, eficiència i satisfacció, tant en l’àmbit assistencial, professional, organitzatiu, institucional com del mateix sistema sanitari, i també en l’àmbit de la salut pública i/o les polítiques sanitàries.

Línia 4: malalties infeccioses: prevenció, diagnòstic i tractament

Objectius:

 1. Estudiar avenços científics i establir millores medicosanitàries en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties infeccioses.
 2. Estudiar la interrelació i la translació de les diferents malalties infeccioses.
 3. Promoure la salut general del pacient, reduint el risc d’infeccions i malalties inflamatòries.

Línia 5: avaluació dels determinants de salut

Objectius:

 • Caracteritzar els determinants de la salut de la població del nostre entorn.
 • Avaluar les polítiques sanitàries implementades.
 • Desenvolupar polítiques de salut pública de prevenció primària, secundària, terciària i quaternària per reduir l’impacte de les malalties no transmissibles en la població.
 • Trobar nous marcadors biològics per a la correcta caracterització dels determinants de la salut.

Línia 6: valoració i actuació de la fisioteràpia en el control del moviment

Objectius:

 • És analitzar els mecanismes de valoració i actuació de la fisioteràpia en els processos involucrats en el control i l’execució del moviment.

Línia 7: bioenginyeria i medicina regenerativa

Objectius:

 • Entrellaçar conceptes multidisciplinaris de diverses àrees com la biologia, la química, la ciència dels materials, la física i la medicina per desenvolupar dispositius mèdics que puguin millorar la regeneració o substitució d’òrgans danyats.
 • Entendre i estudiar les interaccions entre els dispositius mèdics dissenyats i els teixits vius.
 • Aprendre metodologies i tècniques experimentals en el camp de la Bioenginyeria i la Medicina Regenerativa.

Línia 8: recerca en neurociències

Objectius:

 • L’estudi molecular, cel·lular i fisiològic de les neurones i la seva integració en l’organisme sencer.
 • Control hipotalàmic del metabolisme energètic i prevenció de l’obesitat.
 • Transport dels receptors AMPA de glutamat i el seu paper en la cognició.
 • Bases moleculars de l’espastia paraplègica hereditària.
 • Regulació del transport axonal per nutrients.
 • Imatge funcional in vivo de circuits cerebrals per al processament sensorial, predictiu i d’atenció.
 • Plasticitat dels circuits cerebrals corticals.
 • Disfuncionalitat dels circuits neuronals en les malalties psiquiàtriques.

 

Línia 9: recerca en fisiologia cel·lular i malalties hematològiques hereditàries

Objectiu:

 • Equip format per biòlegs amb l’objectiu d’estudiar diferents aspectes relacionats amb el camp de la fisiologia cel·lular.
 • Control del cicle cel·lular de Saccharomyces cerevisiae.
 • Anàlisi del paper de noves ciclines en tumors.
 • Resposta cel·lular a la limitació de nutrients.
 • Diagnòstics genètics de malalties del metabolisme del ferro i altres malalties hematològiques hereditàries.

Mobilitat internacional

Els estudiants de màster tenen la possibilitat de participar en el curs internacional Empowering learning environments in nursing education (EleneIP), a Finlàndia.

Es tracta d’un projecte europeu dins del programa Erasmus Lifelong Learning Programme, en el qual participen la Universitat de Turku (Finlàndia), la Universitat de Klaipeda (Lituània), la Cyprus University of Technology (Xipre) i UIC Barcelona.

L’EleneIP reuneix estudiants i personal acadèmic de diferents països que busquen assegurar una educació d’alta qualitat.

Els objectius del programa se centren sobretot a unificar la formació del professorat de màster en el context europeu i aprofundir en els nous mitjans d’aprenentatge en l’àmbit dels mitjans socials.

S’ofereix també la possibilitat d’accedir al programa de formació de l’European Association of Nursing Sciences (EANS): l’Acadèmia és una comunitat científica europea que proporciona inspiració, col·laboració i lideratge acadèmic mitjançant la recerca i l’assoliment acadèmic de la cerca de l’excel·lència. Els alumnes poden assistir-hi un cop hagin finalitzat el màster i hagin accedit al programa de doctorat.

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) és la denominació que rep una de les matèries obligatòries inclosa en el pla d'estudis del Màster Universitari en Recerca Clínica.

El nombre de crèdits assignats al TFM és de 15 ECTS, equivalents a 330 hores/alumne, durant les quals es desenvolupen totes les tasques previstes de cerca de dades i informació preliminar, programació, planificació i estructuració de continguts, organització i realització.

El TFM serà realitzat individualment per cada alumne matriculat, sota la tutela i l'acompanyament d'un professor-tutor que el guiarà en l'elaboració del treball. Per a això, s'organitzaran tutories individuals i/o grups de treball cooperatius que ajudin l'estudiant a integrar els ensenyaments teòrics i pràctics rebuts al llarg del màster.

Haurà de demostrar que és capaç de descriure i analitzar el problema a investigar basant-se en estudis previs i antecedents científics mitjançant la programació i el disseny d'objectius de recerca, les aplicacions adequades i el desenvolupament del mètode científic, així com la previsió de la metodologia per a l'avaluació dels resultats.

Tant el desenvolupament com l'avaluació del TFM seran supervisats per la Comissió Acadèmica del Màster, composta per professors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

La Comissió Acadèmica del Màster s'encarregarà de:

 1. Assignar el tutor segons el tema i nombre d'alumnes.
 2. Proposar tribunals i nombrar-los.
 3. Desenvolupar les rúbriques avaluatives i consensuar els criteris avaluatius.
 4. Realitzar la proposta de defenses de TFM.
 5. Vetllar pel procés d'avaluació per competències i per l’adquisició per part dels alumnes.