Universitat Internacional de Catalunya

Mobilitat PDI-PAS

Si ets professor, investigador o personal administratiu també pots participar realitzant una estada de mobilitat!

Mobilitat per docents i investigadors visitants

Mobilitat per al personal administratiu (IN)

Erasmus+ per a PAS UIC Barcelona (OUT)

Erasmus+ para PDI (OUT)

Altres mobilitats