Universitat Internacional de Catalunya

Mobilitat PDI-PAS

Si ets professor, investigador o personal administratiu també pots participar realitzant una estada de mobilitat!

Mobilitat per a docents i investigadors visitants (IN)

Erasmus+ per a PDI UIC Barcelona (OUT)

Erasmus+ per a PAS UIC Barcelona (OUT)

International Staff Week 2024

Altres mobilitats