Unitat d'Igualtat

Objectiu i funcions

UIC Barcelona disposa d’una Unitat d’Igualtat que té com a objectiu marc garantir la millora de les condicions laborals de tots els treballadors i estudiants que formen part de la institució. Així mateix, la Universitat, fidel al seu ideari, manté ferma la seva proposta per la igualtat d’oportunitats i el principi de no discriminació.

Les funcions que desenvolupa l’equip de la Unitat d’Igualtat són negociar conjuntament amb el comitè d’empresa el Pla d’Igualtat, assessorar el departament de Direcció de Persones sobre la seva implementació; recopilar dades sobre l’evolució de les mesures de conciliació i desenvolupament professional entre homes i dones, i oferir-se com a suport de consultes i iniciatives dels treballadors.

Comissió de la Unitat d’Igualtat

  • Dra. Consuelo León, responsable de la Unitat i directora de l’Observatori de Polítiques Familiars de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família.
  • Dra. Esther Jiménez, vicerectora de Comunitat Universitària i degana de la Facultat de Ciències de l’Educació.
  • Sr. Narcís Aguiló, síndic de Greuges de UIC Barcelona.
  • Sra. Anna Oliveras, directora de Direcció de Persones de UIC Barcelona.

Projectes i documents d’interès

Entre els projectes de la Unitat d’Igualtat destaca l’avaluació del Pla d’Igualtat creat el 2009 i la posada en marxa del nou pla elaborat aquest any 2020. A més a més, la Unitat ha creat el Protocol per la Prevenció, Avaluació i Intervenció davant de l’assetjament, així com la realització d’activitats i publicacions emmarcades en el conveni que les universitats catalanes han signat amb el Govern espanyol dins del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.