Universitat Internacional de Catalunya

Portal de transparència

Un portal que et permet accedir a tota la informació rellevant sobre l’activitat i el funcionament de la Universitat i que UIC Barcelona posa a disposició de la seva comunitat universitària i de la societat.

Informació institucional

Aquí trobaràs informació sobre la nostra missió, filosofia i valors, qualitat educativa i la nostra història.

Pla estratègic

Aquí trobaràs les línies generals del pla estratègic aprovat per l’òrgan de govern.

Govern

Informació sobre les persones que governen la Universitat i les seves funcions.

Normativa

Aquí trobaràs la normativa que regeix a la Universitat i la Fundació.

Personal de la universitat

Oferta i demanda acadèmica

Personal docent i investigador

Informació econòmica

Resultats

Memòria acadèmica