Activitat en recerca

Dades del curs 2019-2020

Projectes de recerca

 • 12 Projectes nous competitius
 • 25 Projectes vigents amb fons públics
 • 10 Projectes vigents amb fons privats

Tesis publicades per branques

 • 9 Salut
 • 5 Arquitectura
 • 3 Ciències Socials

414 Publicacions científiques indexades en:

 • 304 Web of Science (57 de les quals són de quartil 1): 
  • 246 JCR-SCIE Science Citation Index Expanded 
  • 50 JCR-SSCI Social Sciences Citation Index 
  • A&HCI Arts & Humanities Citation Index 
  • ESCI Emerging Sources Citation Index 
 • 63 Scopus 
 • 28 Carhus plus +2018 
 • 4 ERIH - European Reference Index for Humanities 
 • 2 Latindex, CIRC 
 • 11 MIAR- Matriz de información para el Análisis de Revistas 
 • 1 Dialnet metricas 
 • 1 Avery Index to Architectural Periodicals

Patents

Durant el curs 2019-2020 UIC Barcelona ha aconseguit tres patents, una de les quals en l’àmbit de la salut, en concret, en el camp de l’endodòncia. També s’ha adquirit un model d’utilitat sobre una solució d’enginyeria que incorpora la impressió 3D per reutilitzar material de rebuig.