Activitat en recerca

Dades del curs 2020-2021

Projectes de recerca

 • 13 Projectes nous competitius
 • 32 Projectes vigents amb fons públics
 • 13 Projectes vigents amb fons privats

Tesis publicades per branques

 • 18 Salut
 • 2 Arquitectura
 • 10 Ciències Socials

468 Publicacions científiques indexades en:

 • 378 Web of Science (193 de les quals són de quartil 1): 
  • 313 JCR-SCIE Science Citation Index Expanded 
  • 58 JCR-SSCI Social Sciences Citation Index 
  • A&HCI Arts & Humanities Citation Index 
  • ESCI Emerging Sources Citation Index 
 • 70 Scopus (13 de les quals són de quartil 1)
 • 9 Carhus plus +2018 
 • 2 ERIH - European Reference Index for Humanities 
 • 3 Latindex, CIRC 
 • 3 MIAR- Matriz de información para el Análisis de Revistas 
 • 1 Sello de calidad Fecyt 
 • Avery Index to Architectural Periodicals
 • 1 Directory of Open Acces Journals (DOAJ)

Patents

En el curs 20/21 s'han realitzat les extensions internacionals de tres patents, dues de l'àmbit de la construcció i l'arquitectura i una de l'àmbit de la salut. També, durant el curs s'han iniciat tres nous processos de patents, 2 en salut i una en arquitectura, i s'ha sol·licitat una patent d'un nou material pel camp de les endodòncies.