Un dels eixos estratègics principals de UIC Barcelona.