Erasmus+ per a PAS UIC Barcelona (OUT)

Per què participar?

 • Vols rebre una formació internacional finançada per la UE entre 2 i 5 dies en un país europeu?
 • T'agradaria conèixer bones pràctiques a nivell internacional del teu àmbit de treball?
 • Saps d'algun país de la UE que sigui referent a la teva àrea de coneixement?
 • Tens contactes personals en alguna universitat europea?
 • Vols aprofitar els fons econòmics Erasmus + que rebem a la UIC?
 • Vols contribuir a la internacionalització de UIC Barcelona?

Si has respost que sí a una d'aquestes preguntes, informa't a continuació dels detalls de la mobilitat Erasmus + per a PAS.

A on puc anar?

Pots anar a una universitat europea que participi en el programa Erasmus +. Consulta el llistat de països participants en el programa

Quant de temps?

Des d'un mínim de 2 dies laborables a 2 mesos, excloent el viatge.

Té finançament?

Sí. Erasmus + finança entre 2 i 5 dies laborables.

A més, rebràs un ajut com a contribució para les despeses de viatge i subsistència durant l'estada al país estranger, d'acord amb els següents criteris:

 1. Ajuda pel viatge: La quantia dependrà de la distància entre UIC Barcelona, ​​el lloc de treball habitual, i el lloc en què es desenvolupi l'estada temporal. Comprova el teu cas amb la Calculadora de distàncies oficial del programa.  
  Consulta també el quadre relació distància / quanties.
 2. Ajuda per l'allotjament i manutenció: Aquest ajut dependrà del grup al qual pertanyi el teu país de destí. Consulta el quadre de quanties segons grups de països.

L'import total serà la suma de l'import per km de distància (des de l’origen fins al destí) i per dia laborable, segons el grup al qual pertany el país de destinació. L'ajuda té per objecte contribuir econòmicament, no necessàriament cobrir la totalitat de despeses ocasionades (tot i que sí que arriba a cobrir-se en la majoria de casos).

Financiado por la UE

SEPIE

Quins són els requisits per participar?

 1. Has de figurar en nòmina a UIC Barcelona, ​​en el moment de sol·licitar la mobilitat i en el moment de realitzar-la.

 2. La mobilitat s'ha de fer dins de l'any acadèmic / lectiu, i només computaran els dies laborables.

 3. Tenir la nacionalitat d'un dels països participants en el programa i la mobilitat s'haurà d'efectuar en un país diferent al de procedència.

Quins passos he de fer per participar?

Abans de la mobilitat

 1. Aconsegueix l'acceptació de l'altra universitat per a la realització de l'activitat de formació i acorda les dates o, tria i sol·licita la setmana de formació a la universitat de destinació (veure enllaç més avall).
  *Consulta el Cercador de setmanes internacionals de formació

   

 2. Confirma l'existència o la possibilitat d'un acord Erasmus + entre ambdues institucions amb l'interlocutor de la universitat d'acollida. En cas de no existir acord, contacta amb Relacions Internacionals de UIC Barcelona per signar l'acord (sempre abans de realitzar-se la mobilitat).

  Un cop s'hagi signat l'acord interinstitucional i rebut mitjançant escrit l'aprovació de Junta de Centre.

 3. Omple i envia els següents documents a Relacions Internacionals de UIC:

 

Durant la mobilitat

 1. Omple el Certificate of Attendance (Annex C) per a formació

 2. Signa i segella el teu Staff Mobility Training Agreement (Annex B) per a formació

Després de la mobilitat

 1. Omple el Qüestionari UE online que et arribarà via email

 2. Omple l'Informe d'Estada de Mobilitat (Annex 2)

Vull saber més!

Si és així no et perdis aquest vídeo del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE), l'agència oficial Erasmus + a Espanya.

La nostra destinació mai és un lloc, sinó una nova forma de veure les coses.
Henry Miller