Secció

Les Aules de Patrocini són una forma de col·laboració entre la universitat i una o diverses empreses o institucions. En aquestes aules ambdues parts es comprometen a col·laborar en el desenvolupament d'activitats docents o de generació i transferència de coneixement en un camp determinat, durant un període de temps que permeti la consolidació d'equips humans i l'obtenció d'un avanç significatiu en el camp específic sobre el qual desenvolupin la seva activitat.

A través d'un conveni marc de col·laboració, ambdues institucions, promouen especialment la divulgació d'aquest coneixement i la celebració d'esdeveniments d'interès científic, acadèmic i cultural en aquest àmbit.

Les Aules son: